„Lubuski Biznes ma POWER”

 Ogłoszenie

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”
Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej, obejmujący nabór:
Formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) oraz Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5
rozpocznie się w dniu 17.05.2021 o godz. 8:00, a zakończy w dniu 04.06.2021 o godz. 16:00.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra, czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00
oraz w Filii Biura Projektu: Angelika Sznabel Akapit, ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary, czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30
lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres: Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary
lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.
Zgodnie z § 7 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 531 477 970, +48 533 496 716 oraz adresem e-mail: power@akapit.edu.pl
Dokumenty Rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronach:
www.opzl.pl www.akapit.edu.pl/power

Share Button