projekt pt. ”Wiedza + dotacja = SUKCES!”

 Ogłoszenie


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach rekrutacyjnych!

 

W projekcie „Wiedza+dotacja=SUKCES!” mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami powiatu krośnieńskiego.

Dodatkowo kandydat musi  spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 • jest kobietą;
 • jest osobą w wieku 50+;
 • jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);
 • jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową).

 

 

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?

 1. Wsparcie merytoryczne:
 • szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość
  i Kadry, Reklama i Marketing;
 • wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;
 1. Wsparcie finansowe w formie:
 • bezzwrotnej dotacji w kwocie śr. 20.000 zł;
 • wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.100 zł/miesiąc, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH REKRUTACYJNYCH!

 • Krosno Odrzańskie – 20 kwietnia (czwartek), godz. 10.00 – 12.00

Urząd Miejski w Krośnie Odrzańskim (ul. Parkowa 1, Sala 1000 – lecia)

 • Gubin – 20 kwietnia (czwartek), godz. 13.00 – 15.00

Urząd Gminy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 2, Sala konferencyjna)

 

Formularz zgłoszeniowy można przekazać osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.

 • Biuro Projektu w Zielonej Górze:
 1. Sulechowska 1, tel. 68 329 78 52, d.bajus@region.zgora.pl

 

www.region.zgora.pl

 

Program spotkania – KROSNO ODRZ.

Formularz zgłoszeniowy – KROSNO ODRZ.

 

Share Button