Informacja o uzyskanej dotacji

 Ogłoszenie

Informacja o uzyskanej dotacji
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Informujemy, że w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” realizujemy zadanie pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”. Już po raz trzeci aplikowaliśmy o środki finansowe na realizację tego zadania i otrzymaliśmy dotację w kwocie 93.500,00 zł
Działania w ramach w/w zadania będą przeprowadzane w terminie od dnia 15.05.2014 r. do dnia 31.12.2015r.

Share Button