Nie ma mutacji bez replikacji. Nie replikuj

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ wspólnie ze studentami kierunku lekarskiego UZ znaleźli pomysł na krótki przekaz do młodzieży. Apel pod hasłem „ Nie ma mutacji bez replikacji. Nie replikuj” ma dać do myślenia wszystkim tym, którzy uważają, że pandemia jest już za nami. Wypowiedź Pani prof. Marii Gańczak autorytetu w dziedzinie chorób zakaźnych, jest kluczowa i idealnie nawiązuje do sytuacji, w której się obecnie znajdujemy.

Prosimy o zaangażowanie w promocję filmu. Dziękuję.

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1048/7706/Nie_ma_mutacji_bez_replikacji__Nie_replikuj__Zaszczep_sie/

Informacja

 Ogłoszenie

Informujemy, że dnia 2.07.2021 (piątek) oraz 5.07.2021 (poniedziałek) kasa urzędu będzie nieczynna.

   Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szczepienia mobilne

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, ze dnia 29.06.2021r. przy współpracy z Ośrodkiem Zdrowia ,,BOBROMED’’

odbędą się pierwsze szczepienia mobilne przeciw COVID-19 w miejscowościach Barłogi, Dachów, Dęby. Zachęcamy wszystkie osoby, które wyrażają chęć zaszczepienia się do kontaktu telefonicznego pod

nr telefonów:

1. 68 391 32 90 w godzinach od 7.00- 15.00 od pon. do piątku

2. 663 617 274 w godzinach od 15.00 do 19.00 od pon. do piątku

Koordynator ds. szczepień w Gminie Bobrowice

Marta Głowacka-Piosik

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

 Ogłoszenie

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Cała baza zbierania danych ma być rozwijana etapami do 2023 r.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku szkolnym 2021/2022, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała  Nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których  Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym treść uchwały PDF
     

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 8 czerwca 2021 r. – treść zarządzenia PDF