Informacja

 Ogłoszenie

2021.06.11 – Komunikat o jakości wody w Bronkowie – uzupełnienie

2021.06.11 – Komunikat o jakości wody w Bronkowie

2021.06.11 – Komunikat o jakości wody w Dychowie

szczegółowe wyniki znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Bobrowicach w zakładce Gospodarka wodno-ściekowa – jakość wody.

Share Button