Dofinansowanie żłobka w Bobrowicach z programu „MALUCH+” 2022-2029

 Ogłoszenie

W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 Gminie Bobrowice przyznano dofinansowanie na utworzenie 20  miejsc opieki w żłobku  w wysokości 814.010,02zł. W tej kwocie środki KPO stanowią kwotę 717.240zł, a środki budżetu państwa na finansowanie podatku Vat to 96.770,02zł.   Zadanie obejmuje wybudowanie żłobka samorządowego w Bobrowicach oraz zakup wyposażenia do żłobka.

Program Maluch Plus jest finansowany z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środków budżetu państwa.

Grupa docelowa: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 20222r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: utworzenie 20 miejsc opieki w żłobku i dofinasowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość projektu to 882.205,20zł.

Na terenie Gminy Bobrowice nie ma żłobka, a mieszkańcy od dawna zgłaszali potrzebę utworzenia takiej placówki oświatowej. Pozyskane środki umożliwiają wybudowanie nowoczesnego obiektu bardzo dobrze wyposażonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz wspomogą jego funkcjonowanie przez okres 36 miesięcy od uruchomienia żłobka.

#Fundusze UE 

Informacja dotycząca wymiaru podatku od nieruchomości

 Ogłoszenie

W związku z napływającymi pytaniami odnośnie wzrostu wysokości podatku, Urząd Gminy Bobrowice uprzejmie informuje, że w ostatnich latach nie było zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Od 2021 roku obowiązują te same stawki podatku określone w uchwale Nr XII/167/20 Rady Gminy Bobrowice z dnia 1 października 2020 roku.

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości w 2024 roku wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.