Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących budowy dwóch ferm indyków

 Ogłoszenie

Bobrowice, 17.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

W SPRAWIE PLANOWANYCH INWESTYCJI DOTYCZĄCYCH

BUDOWY DWÓCH FERM INDYKÓW

 

 

Wójt Gminy Bobrowice oraz Biuro Innowacyjno – Wdrożeniowe DUE Sp. z o.o. jako pełnomocnik Inwestora serdecznie zapraszają mieszkańców sołectw: Janiszowice, Strużka oraz Przychów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanych do realizacji inwestycji polegających na budowie dwóch ferm indyków na dz. nr ewid. 276/1 obręb 0013 Strużka oraz nr ewid. 137/5 obręb 0012 Przychów. Spotkanie odbędzie się dnia 21.02.2017 r. o godz. 17.00 w  świetlicy w miejscowości Janiszowice.

 

 

Z poważaniem

Informacja

Zakaz palenia tytoniu

 Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim  informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r.  poz.  298  oraz  z  2016 r.  poz.  960, 1331),  mówiącej   m. in. o zakazie   używania  e-papierosów w:  przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, uczelniach wyższych, zakładach pracy, obiektach kultury i wypoczynku, lokalach gastronomiczno – rozrywkowych, obiektach służących obsłudze podróżnych, pomieszczeniach obiektów sportowych i innych pomieszczeniach użytku publicznego, Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia, który przesyłam Państwu w załączeniu.

 

Melanż. Oczekiwania vs .Rzeczywistość

 Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim informuje. że 26 stycznia rozpoczęła się nowa, ogólnopolska kampania społeczna organizowana w ramach Projektu KIK/68” Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to najnowsza kampania społeczna Głównego Inspektoratu Sanitarnego, która ma na celu zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z popularnych używek.

W ramach akcji powstało 10 spotów wideo, dzięki którym młodzi mogą uświadomić sobie, że w rzeczywistości nadużywanie przez nich alkoholu, nadmierne palenie czy zażywanie narkotyków jest zupełnie inaczej postrzegane przez znajomych, niż im się wydaje. Najbardziej cierpi na tym wizerunek towarzyski. Takie zachowanie rozczarowuje, a zachowanie pod wpływam tych substancji jest często żenujące.

Z najnowszych badań firmy Kantar Public (dawniej TNS Polska) wynika, że 90 procent polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie przynajmniej raz w swoim życiu paliło papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne. Co najważniejsze, aż co drugi z nich następnego dnia żałuje swojego zachowania na imprezach.

GIS otworzył również specjalną stronę internetową www.melanz.tv, na której nastolatki mogą wypełnić test „Jakim typem melanżowicza jesteś?”. W ten sposób młodzi mogą zdobyć cenną wiedzę na temat działania używek i negatywnych ich skutkach na organizm.

Na witrynie młodzież może również znaleźć dane kontaktowe do organizacji pomagających w poradzeniu sobie z uzależnieniami, a dla rodziców, opiekunów czy pedagogów przygotowano serię artykułów pozwalających nawiązać kontakt z osobami uzależnionymi i ułatwiających rozpoznanie pierwszych objawów.

Kampania potrwa do końca marca 2017 roku i jest współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej.

https://www.youtube.com/channel/UCknqC0Z0HnNVg2JZ1q8tbug – 10 spotów video

https://www.youtube.com/watch?v=fs7RzILuCDc&list=PLYWzafh5RAeZRSjpVgX6UYR-bv6-hO7Cd