Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących budowy dwóch ferm indyków

 Ogłoszenie

Bobrowice, 17.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

W SPRAWIE PLANOWANYCH INWESTYCJI DOTYCZĄCYCH

BUDOWY DWÓCH FERM INDYKÓW

 

 

Wójt Gminy Bobrowice oraz Biuro Innowacyjno – Wdrożeniowe DUE Sp. z o.o. jako pełnomocnik Inwestora serdecznie zapraszają mieszkańców sołectw: Janiszowice, Strużka oraz Przychów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanych do realizacji inwestycji polegających na budowie dwóch ferm indyków na dz. nr ewid. 276/1 obręb 0013 Strużka oraz nr ewid. 137/5 obręb 0012 Przychów. Spotkanie odbędzie się dnia 21.02.2017 r. o godz. 17.00 w  świetlicy w miejscowości Janiszowice.

 

 

Z poważaniem

Informacja

Share Button