Zawiadomienie o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy

 Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE

Gmina Bobrowice zawiadamia, że przystąpiła do prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2015-2020

Konieczność przeprowadzenia aktualizacji wynika m.in. ze zmian dotyczących aktualnego stanu  społeczno-gospodarczego oraz  wymogów  wynikających z  procedur ubiegania się o środki z funduszy zewnętrznych w latach 2015 – 2020.

Uwzględniając zasadę partnerstwa społecznego, zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty i  mieszkańców Gminy Bobrowice do składania uwag oraz sugestii, które mogłyby zostać uwzględnione w znowelizowanej wersji strategii.

Propozycje do Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice proszę składać do 30 października 2015r. proszę składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice lub mailowej na adres: zam.pub@bobrowice.pl

 

Strategia Rozwoju Gminy Bobrowice – w wersji dotychczas obowiązującej

 

Strategia Rozwoju Gminy Bobrowice – Wersja aktualnie obowiązująca

Budowa świetlicy wiejskiej w Barłogach

 Ogłoszenie

W miejscowości Barłogi trwa budowa świetlicy wiejskiej. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, w którym udział wzięło 9-ciu wykonawców, na początku lipca podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Wehr i Wehr” Sp.J. z Drzonkowa. Wartość robót budowlanych to ponad 358.000zł brutto.

Powiatowe Ćwiczenia Sportowo – Pożarnicze

 Ogłoszenie, Sport, Straż pożarna

Dnia 26.09.2015r. na stadionie w Bobrowicach odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Sportowo – Pożarnicze.  Nad przebiegiem ćwiczeń czuwali sędziowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Wśród drużyn powiatu krośnieńskiego kobiety i mężczyźni z OSP Bobrowice okazali się najlepsi. Starosta Krośnieński Mirosław Glaz wraz z Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos uroczyście wręczyli nagrody dla uczestników ćwiczeń. Czytaj dalej…