KASA

 Ogłoszenie

        INFORMACJA

     URZĄD GMINY W BOBROWICACH INFORMUJE, ŻE  DNIA

30 i 31.05.2022(PONIEDZIAŁEK i WTOREK) KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

E-USŁUGI

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz 10 Gminami z województwa zrealizowała projekt „Lubuski e-Urząd II” dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 2. Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

  Realizacja projektu ma na celu zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwości korzystania, a pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, możliwości świadczenia szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie służą realizacji celu głównego Projektu poprzez zwiększenie dostępności lub dojrzałości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz stworzenie lub poprawę warunków techniczno-organizacyjnych realizacji tych usług. Uruchomione płatności elektroniczne umożliwiają ponadto, wykonywanie opłat za czynności urzędowe, podatki i inne.

 Portal E-Usługowy pozwoli osiągnąć ekonomiczne korzyści w zakresie:

  • Oszczędności czasu i wzrostu wydajności oraz efektywności pracy (skrócenie czasu załatwianych spraw)
  • Ograniczenia czasu mieszkańców poświęconego na realizację spraw
  • Ograniczenia kosztów prowadzenia korespondencji tradycyjnej (zarówno w urzędzie jaki i domach mieszkańców Gminy Bobrowice)
  • Ograniczenia kosztów dojazdów mieszkańców do urzędu
  • Ograniczenia emisji spalin przez mieszkańców załatwiających sprawy w sposób tradycyjny
  • Możliwości ciągłego monitorowania przebiegu realizacji usługi bez konieczności wizyty w urzędzie (podgląd załatwianej sprawy online)

Konto w portalu można założyć online albo zalogować się bezpośrednio przez profil zaufany

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Jak to zrobić?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu Profil Zaufany, następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu. Po potwierdzeniu profilu zaufanego obywatel może załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. Urzędów) – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

Profil zaufany to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. wysłać pismo do Urzędu Gminy, założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Z konta założonego na portalu Profil Zaufany wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać np. do Starostwa w Krośnie Odrzańskim (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym

Portal Mieszkańca E-USŁUGI„ELEKTRONICZNE USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW” został uruchomiony w maju 2022r.