Niedaleko miejscowości Strużka, w kierunku na Lubsko, znajduje się leśny parking. Miejsce jest niezwykłe, ponieważ kamienny obelisk upamiętnia lądowanie podczas II wojny światowej w styczniu 1945r. 5-ciu polskich spadochroniarzy z grupy wywiadowczo-dywersyjnej „Wisła”. Na Ziemię Lubuską zrzucona została jeszcze druga taka grupa w rejonie Ośno Lubuskie-Słońsk. Obie formacje wchodziły w skład Polskiego Samodzielnego Batalionu Szturmowego podległego Naczelnemu Dowódcy Wojska Polskiego.

Zadaniem żołnierzy było rozpoznanie stanu liczbowego, uzbrojenia i umiejscowienia wojsk niemieckich, obiektów wojskowych oraz prowadzenie działalności dywersyjnej. Naturalne przeszkody wodne rzeki Odra i Nysa Łużycka dla dowództwa niemieckiego były ostatnią linią obrony zwaną Linią Nibelungów. Polska grupa wywiadowcza wysadziła m.in. 7 km od Lubska zmierzający na front wschodni transport wojskowy. Dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego dowódca grupy Kazimierz Cieliszak udając niemieckiego uciekiniera ze wschodu zdobył wiele cennych informacji. Pomoc okazali także polscy przymusowi robotnicy zatrudnieni w fabrykach i na lotnisku w Gubinie. Za pomocą radiostacji „Siewier” przekazano 23 meldunki, w tym m.in. o koncentracji w Lubsku dywizji pancernej przerzuconej przez Niemców z frontu zachodniego w Ardenach, o zaminowanych mostach Działalność grupy na bezpośrednim zapleczu frontu przyczyniła się do osłabienia sił niemieckiego okupanta i ułatwiła ofensywę wojsk radzieckich i wojska polskiego, której celem było zdobycie Berlina i zakończenie wojny.

Po wkroczeniu na te tereny armii radzieckiej nieomal nie doszło do tragicznego nieporozumienia. Oficer radziecki uznał polskich wywiadowców za dywersantów i kazał ich rozstrzelać … zostali uratowani w ostatniej chwili … przez oficera NKWD.

Dla uczczenia polskich wywiadowców w 1987r. z inicjatywy kombatantów, stowarzyszenia „Wisła-Odra” i ZBOWiD postawiono pamiątkowy obelisk opatrzony słowami Adama Mickiewicza „Orły nasze lotem błyskawicy, staną u dawnej Chrobrego granicy” oraz napisem „Tutaj lądowała 23.01.1945r. bojowa grupa Wojska Polskiego „Wisła” – mężnym ku chwale, potomnym ku pamięci”. Niestety wandale zniszczyli tablicę.

W dniu 4 września 2008r. z inicjatywy byłych żołnierzy i członków PTTK Krosno Odrzańskie po wykonaniu niezbędnych prac zleconych przez Urząd Gminy Bobrowice odbyła się patriotyczna uroczystość ponownego odsłonięcia obelisku z nową tablicą o treści jak poprzednia. Uroczystość, w której wzięło udział ok. 200 osób reprezentujących zarówno władze gminne, powiatowe, środowiska kombatanckie, żołnierzy, młodzież szkolną i mieszkańców, przeprowadzono zgodnie z wojskowym ceremoniałem.

Opracowała Ewa Korzeniowska na podstawie artykułów Benedykta Szymańskiego i Józefa Cieśla.

W Dychowie znajduje się zapora i elektrownia wodna. Do 1968r. była to największa elektrownia wodna w Polce, obecnie jest największą w Województwie Lubuskim. Z zapory roztacza się piękna panorama na malowniczą rzekę Bóbr oraz sztuczne jezioro zaporowe z nieczynnym mostem kolejowym. Obok kapliczka z figurką Matki Boskiej oraz dwa dęby papieskie, które zostały wyhodowane z nasion najstarszego w Polsce dębu „Chrobry” i posadzone przez leśników z Nadleśnictwa Brzózka w 2006r. Istnieje możliwość zwiedzenia elektrowni przez grupy zorganizowane. Wokół sztucznego jeziora przebiega ścieżka spacerowo-rowerowa.