KASA

 Ogłoszenie

        INFORMACJA

URZĄD GMINY W BOBROWICACH INFORMUJE, ŻE  DNIA 03.10.2022 (PONIEDZIAŁEK )  KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że od dnia 27 września 2022 r. będą przeprowadzane odczyty wodomierzy w domach odbiorców wody.

W przypadku nieobecności, prosimy o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie:

URZĄD GMINY (wszystkie miejscowości): (68) 391 92 23

KONSERWATOR (Wełmice, Przychów, Janiszowice, Strużka, Dęby, Dachów): 600 320 124

KONSERWATOR (Bobrowice): 600 320 186

KONSERWATOR (Barłogi, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska, Żarków, Chojnowo):
607 726 949

KONSERWATOR (Dychów, Chromów, Prądocinek, Brzezinka): 600 320 294

KONSERWATOR (Bronków): 667 619 777

Informacja

 Ogłoszenie

URZĄD GMINY W BOBROWICACH INFORMUJE, ŻE OD  DNIA

20.09.2022 (WTOREK ) DO DNIA 23.09.2022 (PIĄTEK) KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez FUNDACJĘ BAWMY.

Rodzaj zadania: turystyka i krajoznawstwo. Tytuł zadania publicznego: „Promowanie turystyki na terenie gminy Bobrowice”.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie  od 13 września 2022r. do 20 września 2022r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

UPROSZCZONA OFERTA WZÓR

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

Ankieta

 Ogłoszenie

dot. rozwoju Gminy Bobrowice i powiatu krośnieńskiego!

Ankieta

dot. rozwoju Gminy Bobrowice i powiatu krośnieńskiego!

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Bobrowice wraz z partnerskimi samorządami (Powiatem Krośnieńskim, Gminami:  Bytnica, Dąbie, Gubin,  Miastem Gubin, Krosno Odrzańskie, Maszewo) przystąpiła do opracowania strategii ponadlokalnego rozwoju obejmującej obszar powiatu krośnieńskiego.

W celu zaplanowania wspólnych kierunków rozwoju  prosimy  Mieszkańców o wypełnienie krótkiej ankiety (10 minut, kilkanaście pytań).

Państwa opinia pozwoli na opracowanie strategii uwzględniającej lepiej Wasze potrzeby!

Link do anonimowej ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8veqvrr4

Badania są częścią ogólnopolskiego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, który realizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy.

Podziel się z nami swoją opinią!

https://bobrowice.pl/media/Klauzula-RODO.pdf

Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w OWP w Gminie Bobrowice

 Ogłoszenie

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobrowice uzyskała dofinansowanie

dla  projektu pt.:

„Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w OWP w Gminie Bobrowice”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 90 dzieci w wieku przedszkolnym (30 w Dychowie i 60 w Bobrowicach), doskonalenie kompetencji 2 nauczycieli w OWP przez udział w kursach oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych w okresie 01.08.2022-30.06.2023.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Rozszerzenie oferty Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach o zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne niezbędne na rynku pracy w okresie 01.08.2022-30.06.2023
  2. Rozszerzenie oferty Przedszkola Samorządowego w Dychowie o zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne niezbędne na rynku pracy w okresie 01.08.2022-30.06.2023
  3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP w Gminie Bobrowice w okresie 01.09.2022-30.06.2023
  4. Wyjazdy edukacyjne kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy w Przedszkolu Samorządowym w Bobrowicach w okresie 01.09.2022-30.06.2023
  5. Wyjazdy edukacyjne kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy w Przedszkolu Samorządowym w Dychowie w okresie 01.09.2022-30.06.2023

Wartość projektu: 122 087,50

Dofinansowanie projektu z UE: 103 774,37

PKS

 Ogłoszenie

PKS Zielona Góra Sp.  z o.o. informuje!

Do Krosna Odrzańskiego:

Odjazd autobusu z poszczególnych przystanków:

7.00       Bronków

7.03       Kołatka

7.06       Brzezinka

7.35       Krosno Odrz.

Pozostałe miejscowości Wełmice, Strużka, Dychów podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym bez zmian.

Z Wełmic autobus wyjeżdża o godz. 7.00

W załączeniu rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkół i przedszkoli Gminy Bobrowice.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW