Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez FUNDACJĘ BAWMY.

Rodzaj zadania: turystyka i krajoznawstwo. Tytuł zadania publicznego: „Promowanie turystyki na terenie gminy Bobrowice”.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie  od 13 września 2022r. do 20 września 2022r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

UPROSZCZONA OFERTA WZÓR

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

Share Button