Informacja

 Ogłoszenie

Dnia 30.12.2016 roku Urząd Gminy Bobrowice będzie czynny do godziny 13:00 za ewentualne utrudnienia Przepraszamy

Informacja

 Ogłoszenie

Dnia 23.12.2016 roku Urząd Gminy Bobrowice będzie czynny do godziny 13:00 za ewentualne utrudnienia Przepraszamy

Życzenia Świąteczne

 Ogłoszenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Bobrowice najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Życzymy Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Bobrowice Marek Babul i Mariola Szajek

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), w drobiu i ptaków dzikich w Polsce

 Ogłoszenie

W ostatnim czasie (październik – grudzień 2016 r.) na terenie Europy po raz kolejny potwierdzono wystąpienie ognisk zakażeń wirusem wysoce patogennej grypy ptaków typu A(H5N8). Do zakażenia doszło zarówno u ptaków dzikich, jak i drobiu oraz u ptactwa w ZOO (Holandia). Przypadki zakażeń stwierdzano m.in. na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, Chorwacji, Danii i Szwajcarii, a także w Holandii. Poza Europą, występowanie wirusa, wcześniej potwierdzono w Indiach, Izraelu, a także w Korei Południowej, w Rosji i na Tajwanie (przypadki zgłoszone na początku tego roku).

Wirus wystąpił w Europie już wcześniej (na przełomie 2014/2015 roku) i jego rozprzestrzenianie również było związane z jesiennymi migracjami ptaków dzikich. W porównaniu z ówczesnym okresem obecnie notuje się wyższą zachorowalność i śmiertelność w populacji drobiu wodnego.

W Polsce wirus grypy typu A(H5N8) wystąpił w populacji ptaków dzikich (mewa srebrzysta, dzikie kaczki) w województwie zachodniopomorskim oraz w populacji gęsi w Deszcznie, w województwie lubuskim (potwierdzenie w dniu 3 grudnia 2016 r.).

Dotychczas nie stwierdzono przypadków zakażeń wirusem grypy typu A(H5N8) u ludzi i ocenia się, że ryzyko przeniesienia wirusa na człowieka w krajach Unii Europejskiej jest bardzo niskie. Analizy genetyczne wirusa wskazują, że wirus nadal jest głównie wirusem ptasim, bez szczególnego powinowactwa do człowieka.

Jednak ze względu na to, że wirus należy do grupy wirusów H5Nx i jest genetycznie spokrewniony z wirusami H5N1 i H5N6, które były przyczyną  zachorowań u ludzi, nie można wykluczyć możliwości zakażenia człowieka również i tym wirusem.

Dlatego też osoby mające bezpośredni kontakt z ptactwem i produktami pochodzącymi od ptactwa (np. myśliwi, rolnicy, lekarze weterynarii, pracownicy farm, miejsc uboju i obróbki mięsa drobiowego) powinny zachować szczególną ostrożność (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi grypy ptaków typu A/H5N1) i stosować właściwe środki ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony układu oddechowego.

Ponadto zaleca się, aby osoby pracujące na fermach, w których wystąpiły przypadki zakażeń u ptaków lub mające bezpośredni kontakt z zakażonym ptactwem dzikim, prowadziły monitoring stanu swojego zdrowia przez 10 dni pod kątem wystąpienia objawów zakażenia. Wprawdzie wstępne badania genetyczne wskazują, że wirus jest wrażliwy na zanamiwir i oseltamiwir, jednakże Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że w tym zakresie niezbędne są dalsze badania.

Natomiast wiele krajów członkowskich UE rekomenduje osobom narażonym na kontakt z drobiem szczepienia przeciwko grypie sezonowej.

(źródło: WHO, ECDC)

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Brzezinka

Uprzejmie informujemy, że w wyborach uzupełniających sołtysa i członka rady sołeckiej przeprowadzonych w dniu 29.11.2016r. nowym sołtysem miejscowości Brzezinka został wybrany Pan Arkadiusz Brzeski, natomiast nowym członkiem rady sołeckiej został wybrany Pan Wiesław Zieliński.

 

Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w dążeniu do realizacji zamierzonych celów.