Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany

 Ogłoszenie

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

 

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

 

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

 

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

 

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

 

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

 

Więcej o JPK – TUTAJ.

 

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!

 

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić?

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

1.       Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

 

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy – w tym przedsiębiorca – kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

 

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.

Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

2.       Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.

Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego

Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

 

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

 

Pełna lista punktów potwierdzających – TUTAJ.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?

Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

  • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
  • Złożyć wniosek o rejestrację działalnościgospodarczej
  • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
  • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Załatwić sprawy urzędowedla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
  • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
  • Dziesiątki innych spraw.

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

 

Z poważaniem

Wydział Komunikacji

Ministerstwa Cyfryzacji

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 Ogłoszenie

REKRUTACJA 2018/2019

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Bobrowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała  Nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których  Gmina Bobrowice jest organem prowadzącymtreść uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 26 stycznia 2018 r. – treść zarządzenia PDF

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. na załączonym formularzu.

Termin rozpoczęcia konsultacji  26 stycznia 2018r.

Termin zakończenia konsultacji  2 lutego 2018 r.

 

Wójt Gminy Bobrowice

/-/ Marek Babul

do pobrania:

UCHWAŁA PROGRAM

 

WYNIK

Poszukiwany właściciel psa

 Ogłoszenie

Wczoraj na terenie miejscowości Bobrowice odnaleziono potrąconego pieska. Pies został przewieziony do przychodni weterynaryjnej gdzie uzyskał doraźną pomoc. Ma stłuczona lub pękniętą miednice, ale dzielnie walczy i wg rokowań powinien się z tego wylizać. Piesek ma około 10 lat i obecnie przebywa u osoby która go uratowała w m. Janiszowice. Ze względu na jego wygląd, należy stwierdzić, że nie jest bezdomny, a jedynie trafił w złe miejsce w złym czasie. Osoby które mogą pomoc w określeniu jego właściciela proszone są o pilny kontakt ( pokój nr 10) w innym wypadku piesek będzie musiał trafić do schroniska, a jak wiadomo może już z niego nie wrócić 🙁

OGŁOSZENIE

 Ogłoszenie

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych na terenie gminy Bobrowice
Urząd Gminy Bobrowice uprzejmie informuje, że w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na ww. zadanie, mieszkańcy gminy zainteresowani możliwością bezpłatnego usunięcia azbestu i wyrobów azbestowych ze swoich posesji, proszeni są o składanie wniosków o udzielenie pomocy w tym zakresie.
Niezbędne informację oraz wzory wniosków są do pobrania na stronie www.bip.bobrowice.pl lub bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu Gminy pokój nr 10.
Termin składania wniosków : 12 luty 2018r.

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki”. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego: „Ćwiczymy dla zdrowia i sprawności fizycznej”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie  od 23 stycznia 2018r. do 31 stycznia 2018r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

 

Wójt Gminy Bobrowice

/-/ Marek Babul

formularz uwag

oferta

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

 Ogłoszenie

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„NAKRĘĆ SIĘ NA CZYTANIE!”
dla rodzin z województwa lubuskiego „Nakręć się na czytanie! ”
Adresat Rodziny wraz z dziećmi zamieszkujące województwo lubuskie.
Regulamin konkursu
Cel konkursu
Konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa, zachęcenie mieszkańców województwa lubuskiego do spędzania wolnego czasu z książką oraz kreatywnego podejścia do książki i podejmowania działań twórczych z książką przez dzieci i dorosłych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zadanie konkursowe
Zareklamowanie ulubionej książki dla dzieci i młodzieży w formie krótkiego filmu – rodzaj i gatunek literatury dowolny. Czas projekcji filmu jest ograniczony do 3 minut (dłuższe nie będą podlegać ocenie).
Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo” w Gorzowie Wielkopolskim, działający przy Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, zwany dalej Organizatorem.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi, które stworzą zespół. Film tworzy zespół w skład, którego wchodzi dzieci/dziecko i rodzice/rodzic/opiekun prawny.
2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły, które zamieszkują województwo lubuskie.
3. Film reklamujący książkę może być przygotowany przez 1 rodzinę.
4. Każda rodzina może dostarczyć wyłącznie jeden film.
5. Film musi zostać zapisany na płycie DVD w jednym z podanych formatów pliku wideo: AVI, MP4, MOV, WMV, 3GP.
6. Uczestnik zgłaszając film potwierdza tym samym, iż posiada pełnię praw autorskich, w tym do muzyki użytej w ścieżce dźwiękowej. W innym przypadku zobowiązany jest dołączyć do filmu oświadczenie wyjaśniające sytuację prawną filmu. Prawa autorskie filmu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia filmu naruszającego prawa autorskie
(osobiste lub majątkowe) lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszystkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń oraz koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.
7. Film (płyta DVD) musi zostać dostarczony osobiście lub przesłany wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.womgorz.edu.pl) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów do 10 lutego 2018 r.. Decyduje data wpłynięcia prac do Organizatora.
8. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.
9. Nadesłane prace oceni jury w składzie: Iwona Bartnicka – filmoznawca Monika Żołędziejewska – bibliotekarz Anna Giniewska – założyciel KCR „Przystanek Czytankowo”
10. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć na adres Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego ul. Łokietka 20a 66-400 Gorzów Wlkp.
opatrzone dopiskiem: KONKURS CZYTELNICZY „NAKRĘĆ SIĘ NA CZYTANIE!”
11. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac zostaną o jego wynikach powiadomieni mailowo/telefonicznie.
12. Przewidziane są 3 nagrody główne i wyróżnienia.
13. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 lutego 2018 r. o godz. 11:00 podczas obchodów V urodzin Klubu Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo”, w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej.
Postanowienia końcowe
1. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych prac w celu promocji działalności KCR „Przystanek Czytankowo” i Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
3. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. osobiście oraz drogą mailową lub telefoniczną (rodzinaczyta.gorzow@gmail.com, 95/721-61-35, 509 517 206).
4. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.womgorz.edu.pl, a także w siedzibie organizatora konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.womgorz.edu.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIOWA