OGŁOSZENIE

 Ogłoszenie

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych na terenie gminy Bobrowice
Urząd Gminy Bobrowice uprzejmie informuje, że w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na ww. zadanie, mieszkańcy gminy zainteresowani możliwością bezpłatnego usunięcia azbestu i wyrobów azbestowych ze swoich posesji, proszeni są o składanie wniosków o udzielenie pomocy w tym zakresie.
Niezbędne informację oraz wzory wniosków są do pobrania na stronie www.bip.bobrowice.pl lub bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu Gminy pokój nr 10.
Termin składania wniosków : 12 luty 2018r.

Share Button