INFORMACJA – USUWANIE AZBESTU

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy mieszkańcom Gminy Bobrowice w zakresie usuwania materiałów zawierających azbest. Osoby zainteresowane powinny złożyć stosowny wniosek ( do pobrania ze strony www.bip.bobrowice.pl, lub w tut. Urzędzie Gminy Bobrowice) do dnia 13 stycznia 2017r. Planowane rozpoczęcie prac związanych z demontażem i usuwaniem azbestu: II kwartał 2017r.

Share Button