Informujemy, że w dniach od 4 do 7 listopada strona niemiecka, czyli Powiat Odra – Sprewa zamyka całkowicie dla ruchu granicznego most na Nysie Łużyckiej, w ciągu drogi powiatowej nr 1154 F, na odcinku Żytowań – granica państwa – Coschen.

Zamknięcie ruchu ma związek z planowanym przez stronę niemiecką montażem mat i kratownic dla ochrony przed ASF.