Kolejna edycja Międzynarodowej Wymiany Młodzieży projektu „yBBregions” w Brukseli – otwieramy nabór uczestników!

 Ogłoszenie

Kolejna edycja Międzynarodowej Wymiany Młodzieży projektu „yBBregions” w Brukseli – otwieramy nabór uczestników!

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli zaprasza młodych Lubuszan w wieku 18-25 lat do udziału w II turze zimowej, międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbędzie się od 16 do 29 listopada 2015 roku w Brukseli. W celu zgłoszenia swojej kandydatury, prosimy o rejestrację na stronie projektu yBBregions i zaznaczenie opcji „Interest TYE Winter 2”.

  Czytaj dalej…

„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”

 Ogłoszenie

„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”

 

Serdecznie Zaprasza

 

Mieszkańców Gminy Bobrowice

na otwarte spotkanie konsultacyjne na rzecz przygotowania

Lokalnej Strategii Rozwoju

stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”

na lata 2014-2020.

 Chcemy poznać Państwa cenne uwagi i opinie w procesie wyznaczania kierunków rozwoju Waszej Gminy oraz całego obszaru LGD.

Tematem przewodnim będzie diagnoza obszaru, analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR oraz zebranie uwag od uczestników.

Termin spotkania: 30 września 2015r., godz. 13:00.          

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Bobrowicach.

Program Spotkania

 

  1. Rejestracja uczestników spotkania.
  2. Przedstawienie programu i tematyki spotkania.
  3. Poszukiwanie cech wspólnych obszaru LGD.
  4. Identyfikacja problemów, potrzeb, zasobów i potencjałów.
  5. Przeprowadzenie analizy SWOT.
  6. Przerwa
  7. Tworzenie drzew problemów dla wybranych aspektów i przekształcanie ich w strukturę celów.
  8. Rejestracja pomysłów na operacje do realizacji w ramach LSR.
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie spotkania.

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Dębach

 Ogłoszenie, Sport

W 2015r. w miejscowości Dęby powstało kolejne boisko do plażowej piłki siatkowej. Na terenie naszej gminy w ramach  programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” powstały boiska w Bronkowie, Wełmicach, Żarkowie i Dębach. Wszystkie uzyskały dofinasowanie ze środków Województwa Lubuskiego w wysokości 6.000zł na każde boisko. Czytaj dalej…