Kolejna edycja Międzynarodowej Wymiany Młodzieży projektu „yBBregions” w Brukseli – otwieramy nabór uczestników!

 Ogłoszenie

Kolejna edycja Międzynarodowej Wymiany Młodzieży projektu „yBBregions” w Brukseli – otwieramy nabór uczestników!

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli zaprasza młodych Lubuszan w wieku 18-25 lat do udziału w II turze zimowej, międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbędzie się od 16 do 29 listopada 2015 roku w Brukseli. W celu zgłoszenia swojej kandydatury, prosimy o rejestrację na stronie projektu yBBregions i zaznaczenie opcji „Interest TYE Winter 2”.

 

 

Wymiana młodzieży TYE jest jednym z działań projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” realizowanego przez Województwo Lubuskie z programu wspólnotowego „Młodzież w działaniu” na lata 2007-2013 wraz z regionami: włoską Abruzją, słowackim Krajem Preszowskim i chorwackim regionem Dubrownik-Neretwa.

Celem wymiany młodzieży jest możliwość poznania funkcjonowania Unii Europejskiej, inicjatyw wspólnotowych oraz działania instytucji UE oraz polityk wspólnotowych zwłaszcza tych odnoszących się do  młodzieży od strony praktycznej, m.in. poprzez bezpośrednie spotkania z przedstawicielami instytucji unijnych, innych organów doradczych UE czy też organizacji europejskich. Ponadto, dwutygodniowy pobyt w Brukseli daje szansę bliższego poznania kultur krajów uczestniczących w projekcie i nawiązania kontaktów z rówieśnikami z Włoch, Chorwacji i Słowacji a także turystycznego odkrywania Brukseli i Belgii.

Uczestnikom zapewniamy ubezpieczenie, przejazd do i z Brukseli, bilety komunikacji publicznej w Brukseli a także zakwaterowanie i  wyżywienie. Mając na uwadze fakt, że językiem roboczym projektu jest język angielski, do udziału w działaniu konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego.

ZGŁOSZENIA:

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/ do 6 października 2015 r., wszyscy użytkownicy spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugim działaniu projektu:

 

MIĘDZYNARDOWA WYMIANA MŁODZIEŻY, tura II – ZIMA 2015 która odbędzie się w terminie od 16 do 29 listopada 2015 w Brukseli.

W III edycji międzynarodowej wymiany młodzieży weźmie udział szesnaście osób: po cztery osoby z każdego regionu uczestniczącego w projekcie: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji i Dubrownika-Neretwy.

Aby wyrazić swoje zainteresowanie udziałem w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika uaktualnienie swojego profilu i zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST TYE WINTER 2” (osoby dotąd nie zarejestrowane prosimy o stworzenie profilu).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:

-w wieku od 18 do 25 lat;

-urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim -zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy

– i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.

W przypadku pytań odnośnie procedury wyboru uczestników, prosimy o zapoznanie się z ww. informacją o selekcji opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz na stronie projektu http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/

Projekt “yBBregions – Youth and Brussels Based” jest współfinansowany ze środków wspólnotowego programu “Młodzież w działaniu” na lata 2007-2013.

Share Button