Ogłoszenie o wyborze Sołtysa

 Oświata

soltys-300x200

Ogłoszenie
Dnia 29 listopada 2016r. (wtorek) o godz. 16:00
pod wiatą w Brzezince odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE
na którym przeprowadzone zostaną
wybory UZUPEŁNIAJĄCE sołtysa i Rady Sołeckiej
(Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 64/16 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 15 listopada 2016r.) Zgodnie z przepisami, aby zebranie było prawomocne, musi w nim uczestniczyć 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jeśli do wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania na sali obrad nie będzie znajdowała się wystarczająca liczba mieszkańców, wówczas zebranie zostanie otwarte po odczekaniu 15 minut, bez względu na frekwencję.
Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich mieszkańców.
Wójt
/-/ Marek Babul

„po schodkach „

 Ogłoszenie, Oświata

Idą Święta Bożego Narodzenia, nikt w takim czasie nie może pozostać bez wsparcia.

Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej wsparcia dziennego „po schodkach „ w Dychowie wraz z wychowawcą  mgr Joanną Leśko , zorganizowały zbiórkę rzeczy potrzebnych dla zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. Zbiórka trwała od listopada do grudnia udało się zebrać dość dużą   ilość karmy, koców, misek i zabawek dla zwierzaków. Dzieci bardzo przejęły się całą zbiórką,  zwerbowały rodziców i dziadków do przeglądnięcia swoich szaf w poszukiwaniu starych nie potrzebnych już koców, które posłużą jeszcze zwierzakom. Musimy także wspomnieć, że swoją „cegiełkę” pomocy dołożyli, także ludzie nie związani bezpośrednio ze szkołą.

Wszystkie zebrane dary zostały przez wychowawcę i dzieci zawiezione do schroniska. Cieszymy się że mogliśmy choć troszkę wspomóc biedne zwierzaki, które wciąż czekają na swój ciepły nowy dom.

 

Konkurs przyrodniczy „Aktywni dla klimatu”

 Ogłoszenie, Oświata

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie biorą udział w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Aktywni dla klimatu” promującego i rozpowszechniającego wiedzę na temat pozyskiwania czystej energii. Jest on częścią kampanii edukacyjnej pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat”. Czytaj dalej…

Ogłoszenie Szkoła Dychów

 Ogłoszenie, Oświata

Uczniowie klas V i VI Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie – Wiktoria Majewska, Witold Buchingier, Mateusz Kaczanowski, Norbert Kowalski i Daniel Pepliński -w roku szkolnym 2013/2014 biorą udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym AKTYWNI DLA KLIMATU.  Jest on częścią kampanii edukacyjnej  pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czytaj dalej…

Ślubowanie i pasowanie na ucznia 2013/2014

 Oświata, Wydarzenia

W dniu 26 września 2013r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach oraz w dniu 3 października 2013r. w Szkole Podstawowej im. Lubuskiej Brygady WOP w Dychowie odbyło się ślubowani uczniów klas I. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska- Sekretarz Gminy Bobrowice, Pani Bronisława Ozga – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, płk Andrzej Kamiński – Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Pan Cezary Żmijewski – przedstawiciel Nadleśnictwa Brzózka. Zaproszeni goście wręczyli uczniom upominki.