UWAGA MIESZKAŃCY!!!

 Ogłoszenie

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

 

Unia Europejska przeznacza ogromne pieniądze na budowę infrastruktury tzw. społeczeństwa informacyjnego. Chodzi o to, aby jak najwięcej ludzi miało dostęp do Internetu i korzystało z zasobów światowej sieci WWW.

 

Szerokopasmowy powiat krośnieński – to jeden z projektów, na jakie Orange zdobył dofinansowanie. Operator po wakacjach, we wrześniu ruszy tam z budową sieci światłowodowej.

Orange do projektu wyselekcjonował trzy gminy: Bobrowice, Krosno Odrzańskie oraz Dąbie. W sumie około 1,7 tys. gospodarstw domowych. Koszt projektu, to prawie 5 mln zł, z czego 2,8 mln dofinansowania. Pierwsze usługi mają być uruchomione w listopadzie.

Operator wybuduje około 100 km sieci.

Obecnie zbierane są deklaracje mieszkańców, którzy byliby zainteresowani doprowadzeniem światłowodu do swoich gospodarstw domowych.

 

W gminie Bobrowice projektem objęte są następujące miejscowości:

Bobrowice, Chojnowo, Żarków, Dychów, Prądocinek, Brzezinka, Bronków, Kołatka

 

Więcej informacji będzie można uzyskać na spotkaniach dla mieszkańców ww. miejscowości z przedstawicielami Orange:

Bronków dnia 02.08.2017 r. godz. 15.00 – świetlica wiejska

– Dychów dnia 02.08.2017 r. godz. 17.00 – Szkoła w Dychowie

– Bobrowice dnia 03.08.2017 r. godz. 15.00 – Szkoła w Bobrowicach

 

Deklaracje można pobrać i złożyć u sołtysa wsi lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrowicach

 

Deklaracja dostępna TUTAJ

 

O g ł o s z e n i e

 Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e

PKS Zielona Góra Sp. z o.o. przekazało informację, że na okres wakacji szkolnych i ferii

od dnia 17 lipca 2017r. :

Zawiesza następujące kursy:

Krosno Odrzańskie – Wełmice z godz. 7.50, 12.15, 15.30

Wełmice – Krosno Odrzańskie z godz. 8.30, 13.17, 16.35

W zamian będą uruchomione kursy:

Krosno Odrzańskie – Bobrowice o godz. 7.50

Bobrowice – Krosno Odrzańskie o godz. 8.15

Krosno Odrz. – Wełmice o godz. 14.25

Wełmice – Krosno Odrz. o godz. 15.30

Połączenia do Wełmic będą uruchomione na 2 tygodnie. Jeżeli frekwencja na odcinku Bobrowice – Wełmice będzie znikoma – to kurs będzie skrócony do Bobrowic.

Projekt 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

 Ogłoszenie

Fundacja „Przedsiębiorczość” zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”. Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia   pomostowego dla 20 z nich. Projekt realizowany jest na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego. W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje dla kobiet na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 76 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851,24 zł/mc. Ponadto doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do:

– kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.

W szczególności zapraszamy:

– kobiety długotrwale bezrobotne

– kobiety o niskich kwalifikacjach

– kobiety w wieku 50 lat i więcej

– osoby z niepełnosprawnościami.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.fundacja.zary.pl

Należy pobrać i wypełnić zał. nr 10 formularz rekrutacyjny

 

Kontakt

Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań

  1. Jana Pawła II 15, pok.22 68-100 Żagań

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu:

534 01 05 11, 519 646 016, 533 32 26 18, 68 479 16 03

 

Pytania można kierować na

szuscicka@fundacja.zary.pl, radziszewska@fundacja.zary.pl

 

Projekt pn. „Samozatrudnienie Twoją Szansą” realizowany w ramach działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.