Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dychowie.

 Bieżące inwestycje

Trwają prace przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Dychowie. Jest to inwestycja konieczna aby w dalszym ciągu ścieki mogły być odbierane zarówno z Dychowa jak i Bobrowic. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2021.

Świetlica wiejska w Dychowie

 Bieżące inwestycje

W Dychowie na ukończeniu jest budowa  kolejnej nowej świetlicy wiejskiej w naszej gminie. Obiekt wyposażony jest w kręgielnię, dzięki czemu mieszkańcy uzyskają nową możliwość spędzenia wolnego czasu na terenie gminy.

Prace remontowe na drodze do Kołatki

 Bieżące inwestycje, Ogłoszenie

Prace remontowe na drodze do Kołatki

W maju 2015r. wykonywane są prace poprawiające stan drogi do położonej nad jeziorem miejscowości Kołatka. Gmina zakupiła mieszankę asfaltową do układania na zimno, którą pracownicy interwencyjni wypełniają ubytki (dziury) powstałe w drodze asfaltowej. Dzięki tym robotom bezpieczniejszy i wygodniejszy będzie dojazd dla mieszkańców Kołatki i turystów przyjeżdżających na wypoczynek nad jezioro.

 

Prace drogowe w Kukadle

 Bieżące inwestycje, Ogłoszenie

Na początku roku Gmina Bobrowice przeprowadziła postępowanie przetargowe na wykonanie dróg z polbruku w miejscowościach Kukadło i Bobrowice. Oferty złożyło aż 19-tu wykonawców. Do realizacji zadania wybrano „TIT BRUK Tomasz Knopik” z Nowego Miasta . W miejscowości Kukadło roboty budowlane rozpoczęto w marcu, a już zbliżają się do zakończenia. Niebawem prace drogowe rozpoczną się w Bobrowicach, gdzie zostanie położony polbruk na drodze rozpoczynającej się przy zakręcie na łuku przy kościele, aż do skwerku – oraz na drodze poprzecznej do niej. Wykonawca zapowiada znacznie wcześniejsze zakończenie robót, niż przewiduje umowa.

Rozbudowujemy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną gminy

 Bieżące inwestycje

Na stadionie w Bobrowicach została zakończona inwestycja – budowa wiaty. Poprzednia wiata służyła wiele lat, ale lata robią swoje i najlepszym wyjściem było postawienie nowej wiaty. Koszt wiaty to 50.000 złotych. Inwestycja ta była realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 85% naszych nakładów z programu „Ryby”. Kwota, którą otrzymamy z powrotem to 42.500 złotych. Czytaj dalej…