Hala widowiskowo-sportowa w Bobrowicach

 Bieżące inwestycje

W Bobrowicach przy Zespole Szkół Samorządowych wybudowano halę widowiskowo-sportową, która służy uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum oraz mieszkańcom naszej gminy. Hala posiada pełnowymiarowe boisko (do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki), szatnie z zapleczem socjalnym, magazyn na sprzęt oraz miejsca dla publiczności. Obiekt służy zarówno do rozwoju aktywności sportowej dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz umożliwi organizację imprez kulturalnych i sportowych.

W styczniu 2013r gmina. wniosek o ujęcie inwestycji w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego, który Sejmik Województwa Lubuskiego zaopiniował pozytywnie i przyznał dofinansowanie. Zgodnie z procedurą w maju złożono wniosek o dofinansowanie do Ministra Sportu i Turystyki. Po przeprowadzeniu przetargu, na który wpłynęło 9 ofert, w kwietniu 2013r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych tj. Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze na kwotę 3.332.803zł brutto. Roboty budowlane zakończono w lipcu 2014 roku. Obiekt do użytku przekazano we wrześniu 2014r.

Przekazanie placu budowy

Fundamenty

Początek robót

Sierpień 2013

Wrzesień 2013 – wiecha

Październik 2013 – dostawa konstrukcji

Montaż konstrukcji hali

Zakończenie budowy

Share Button