Statut Gminy określa zasady funkcjonowania Gminy Bobrowice.

Został on przyjęty uchwałą Nr XV/126/2001 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustanowienia Statutu Gminy Bobrowice (Gorzów Wielkopolski, dnia 29 października 2001 r.)

Statut Gminy Bobrowice