Informacja

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

Trwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2023 – 2030″. 

To najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju gminy na kolejne lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty, a w efekcie – na jakość życia mieszkańców.

Dlatego niezbędne jest poznanie Państwa opinii, dotyczących codziennych, ważnych dla każdego spraw, takich jak: usługi komunalne i społeczne, polityka gospodarcza oraz turystyka i promocja.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy  do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

Od 1 marca  do  25 kwietnia   ankietę można będzie wypełnić on-line po adresem:

ANKIETA

W wersji papierowej ankietę będzie można pobrać w Urzędzie Gminy Bobrowice    – Biuro Obsługi Klienta,

Wypełnione ankiety w formie papierowej można będzie składać u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Bobrowice  do 25 kwietnia  br.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu!

Informacja

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice
informuje, że w dniu
10 marca 2023 roku Urząd będzie czynny do godziny 12:30
z uwagi na szkolenie pracowników

Urząd będzie nieczynny

 Wójt

Wojciech Wąchała

Festiwal Polska od Kuchni

 Ogłoszenie

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów
dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera
oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie
Festiwalu „Polska od Kuchni”

Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu
„Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjny, niedzielny obiad z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem, oraz tradycjami z nim związanymi.

Zachęcamy do udziału w czterech kategoriach konkursowych:

Wybory Miss Wdzięku

to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku. 
W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój, w którym kandydatki pojawiłyby się na niedzielnym obiedzie. 
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

podczas którego Koła mają za zadanie przygotować dwudaniowy, niedzielny obiad, w skład którego wchodzi zupa z makaronem oraz drugie, dowolnie wybrane danie.

Koła mogą przygotować tradycyjne, regionalne dania

Konkurs Artystyczny

to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! |
Zgłoszenia powinny nawiązywać do regionalnych tradycji niedzielnego obiadu: tańce, przyśpiewki, własnoręcznie szyte obrusy lub inne rękodzieło. Wszystkie chwyty dozwolone!

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie:

https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

I etap konkursu – Eliminacje Wstępne

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Koła ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.

II etap konkursu – Półfinały Wojewódzkie

Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału. Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów
w każdej kategorii to 3 000 zł.

III etap konkursu – Finał

Finał Festiwalu odbędzie się 30 września 2023 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. 
Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich 
w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.

Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł.

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie w telewizji. 

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 17 marca br. 

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni 
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

Informacja o Urzędzie Gminy Bobrowice – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice

Urząd Gminy Bobrowice, czyli po prostu urząd, znajduje się pod adresem Bobrowice 131, kod pocztowy to 66-627 Bobrowice.

Za pracę urzędu odpowiedzialny jest Wójt.

Wójtem Gminy Bobrowice jest Pan Wojciech Wąchała.

Urząd otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 1. poniedziałek od godziny 8.00 do godziny 16.00
 2. wtorek, środa, czwartek, piątek od godziny 7.00 do godziny 15.00

W sobotę i w niedzielę urząd jest zamknięty.

Wójtowi w pracy pomagają Sekretarz, Skarbnik i urzędnicy zatrudnieni na różnych pojedynczych stanowiskach.

Kontakt z Urzędem Gminy Bobrowice

Wszystkie potrzebne informacje uzyskasz w sekretariacie na pierwszym piętrze lub pod numerem telefonu 68 391 92 00.

Możesz także napisać e-mail na adres: sekretariat@bobrowice.pl

Dostępność budynku

Budynek posiada dwa wejścia: główne od strony ulicy i drugie od strony parkingu. Dojście do wejścia głównego wykonane jest z kostki brukowej, jest szerokie, nie posiada barier architektonicznych.

Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się wydzielony Punkt Obsługi Interesanta, gdzie dostępne są różne wnioski w formie papierowej do pobrania.

Punkt Obsługi Interesanta to stanowisko, które zostało wydzielone podczas pandemii COVID i funkcjonuje obecnie.

Budynek posiada jedno piętro. Z uwagi na brak windy, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie ma możliwości dostać się do wszystkich pomieszczeń w budynku.

Sekretariat znajduje się na piętrze budynku.

W budynku urzędu, po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach.

Miejsca postojowe znajdują się przed budynkiem, przy głównej drodze ruchu oraz za szeroką bramą po prawej stronie budynku, gdzie znajduje się parking dla pracowników urzędu.

Parking nie został specjalnie oznakowany i nie zostało wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim ma możliwość dostać się do budynku przez wejście główne. Do wejścia nie prowadzą schody, brak jest progu.

Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się dzwonek do drzwi.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Bobrowice?

Żeby załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Bobrowice możesz:

 1. Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:

Urząd Gminy Bobrowice

Bobrowice 131

66-627 Bobrowice

 • Przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy sekretariatu.
 • Przynieść pismo do sekretariatu lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do urzędu.
 • Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy sekretariat@bobrowice.pl lub na adres poniższych osób z urzędu:

– Pani Sekretarz: sekretarz@bobrowice.pl  

– Wójt: wojt@bobrowice.pl

– Skarbnik Gminy: skarbnik@bobrowice.pl

 • Zadzwonić pod numer telefonu 68 391 92 00
 • Wysłać faks po numer 68 391 32 84.
 • Skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie urzędu.
 • 7. Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

E-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie druki wniosków spraw załatwianych w urzędzie można pobrać w formie papierowej w sekretariacie oraz na wszystkich merytorycznych stanowiskach. Dostępne są również na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.bip.bobrowice.pl

Pracownicy urzędu pomogą załatwić Twoją sprawę bez względu na sposób kontaktu z urzędem wybrany przez Ciebie.

Poinformuj nas o najlepszej dla Ciebie formie komunikowania się dla załatwienia Twojej sprawy w urzędzie. My dołożymy starań, aby Twoją sprawę załatwić jak najszybciej.

Pies przewodnik

Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, oczywiście możesz z nim przyjść do urzędu.

Czym zajmuje się Urząd Gminy Bobrowice?

W urzędzie załatwisz sprawy dotyczące:

 1. zameldowania;
 2. prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 3. dowodu osobistego;
 4. urodzenia się dziecka;
 5. otrzymania dokumentów, takich jak akt zgonu czy akt urodzenia;
 6. podatków i opłat lokalnych;
 7. pozwolenia na wycięcie drzewa.

Urząd zajmuje się także:

 1. drogami gminnymi,
 2. chodnikami czy też gminnymi ścieżkami rowerowymi,
 3. oświetleniem ulic,
 4. siecią wodociągową i kanalizacją,
 5. remontem gminnych budynków,
 6. prowadzeniem instytucji kultury,
 7. ochroną środowiska,
 8. utrzymaniem czystości i porządku,
 9. budżetem gminy,
 10. organizacją różnych wyborów, na przykład na Prezydenta naszego kraju,
 11. wyborami do Sejmu i Senatu,
 12. współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 13. zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi

 lub suszy,

 1. planowaniem przestrzeni w gminie,
 2. promocją gminy,
 3. organizacją wydarzeń kulturalnych,
 4. rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatku osłonowego i dodatku węglowego

Oficjalna strona Urzędu Gminy Bobrowice

Oficjalną stroną z informacjami publicznymi urzędu jest strona pod adresem: https://bobrowice.pl/ oraz Biuletyn Informacji Publicznej dostępny pod adresem: https://bip.bobrowice.pl/