KOMUNIKAT

 Ogłoszenie

Gminne Biuro Spisowe w Bobrowicach informuje, że w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowie zostało udostępnione stanowisko komputerowe przeznaczone do przeprowadzenia spisu internetowego.

Spisu można dokonać  od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 391 92 22 lub 68 391 92 20.

Więcej informacji o spisie na stronie:  https://spisrolny.gov.pl/

DO 80 % DOFINANSOWANIA NA STUDIA PODYPLOMOWE dla przedsiębiorców i pracowników subregionu zielonogórskiego !

 Ogłoszenie

W ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” otwarty został  ponownie nabór Formularzy zgłoszeniowych – tylko i wyłącznie dla możliwości skorzystania z ofert studiów podyplomowych opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele), którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach I edycji Projektu bonów rozwojowych (w subregionie zielonogórskim) lub bonów szkoleniowych (w subregionie gorzowskim) w ramach Działania 6.5 RPO-L2020 w województwie lubuskim. O dofinansowanie może ubiegać się to samo przedsiębiorstwo które uzyskało dofinansowanie w I edycji, ale tylko na usługi dla innych / nowych  Pracowników.  

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosi odpowiednio dla:
● mikro przedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
● małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
● średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika to 10 000,00 PLN.

Więcej informacji o II edycji projektu znajduje się na stronie:  www.lubuskiebony.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego na numer infolinii 68 329 78 54  lub mailowego na adres: konsultant@region.zgora.pl  

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

www.region.zgora.pl

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dychowie.

 Bieżące inwestycje

Trwają prace przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Dychowie. Jest to inwestycja konieczna aby w dalszym ciągu ścieki mogły być odbierane zarówno z Dychowa jak i Bobrowic. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2021.

Targowisko w Bobrowicach

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

W 2019r. gmina zleciła ułożenie kostki polbruk w miejscu odbywania się targu. Inwestycja bardzo poprawiła warunki zarówno dla handlujących jak i korzystających z zakupów na targu mieszkańców naszej gminy.

Przystanek szkolny i parking w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

W 2019r. powiększono miejsce zatrzymania autobusu przy szkole w Dychowie poprzez dołożenie kostki polbruk. Dzięki temu zlikwidowane zostały dziury, w których gromadziła się woda po opadach deszczu. Polepszyło to warunki dojazdu uczniów do szkół i mieszkańców korzystających z komunikacji autobusowej z tego przystanku.

Uzupełniono także kostką polbruk istniejący parking przy szkole i kościele.

Świetlica wiejska w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

W 2019r. gmina zleciła wykonanie dużego parkingu przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Dychowie. Przetarg wygrała KLP Sp. z o.o. z Bobrowic oferująca wykonanie robót za kwotę 175.393,22zł brutto.

Świetlica znajduje się przy boisku piłkarskim. Jest wyposażona w jedyną w gminie kręgielnię. Ze środków gminy w ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła, sprzęt AGH, naczynia itp.). Dzięki tym inwestycją mieszkańcy mają do dyspozycji dobrze wyposażony obiekt, który pozwala na organizacje nie tylko zebrań, ale różnych okolicznościowych uroczystości, imprez rekreacyjno-sportowych.

Prace remontowe – droga do Kołatki

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

Gmina Bobrowice w 2019r. zleciła wykonanie bieżącego remontu drogi do miejscowości Kołatka. W ramach zadania wycięto korzenie, wykonano frezowanie i ułożono miejscowo nową nawierzchnię asfaltową. Nastąpiła wyraźna poprawa warunków dojazdu mieszkańców do Kołatki, a także dla turystów udających się na wypoczynek nad Jezioro Błeszno.

Przebudowa drogi w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

Gmina Bobrowice w 2018r. zleciła opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej dz.268 w Dychowie położonej miedzy budynkiem byłej poczty a szkołą. W 2019r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Wpłynęło aż 10 ofert. Przetarg wygrał „AŻUR” Krzysztof Sawicki z Gubina oferujący wykonanie zamówienia za kwotę 117.259,59zł brutto. Zgodnie z uzgodnieniami z mieszkańcami drogę wykonano z kostki polbruk. Wykonana droga ułatwia dojście do szkoły i do sklepu. Ułatwia poruszanie się pieszym, samochodom i rowerzystom.