INFORMACJA

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.07.2020 r. (poniedziałek)
KASA Urzędu Gminy w Bobrowicach będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Ogłoszenie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach.

Operacja mająca na celu wzrost aktywności rekreacyjno-kulturalnej mieszkańców poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Janiszowicach

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach operacji wykonano nową konstrukcję i pokrycie dachu, ogrzewanie, zaplecze sanitarne i zaplecze kuchenne.

Przebudowany obiekt przekazano do użytku mieszkańcom w 2020r.

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ- 2020 r.

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat. Aplikacja znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze

„MOJA WODA”- SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA !

 Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bobrowicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej i papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Termin naboru: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:

Sekretariat: 68 419 69 00

Infolinia: 68 419 69 49

Urząd Gminy w Bobrowicach 68 391 92 15

Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 29 czerwca br. ponownie otwarta zostanie kasa Urzędu Gminy Bobrowice.

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, od godz. 8:00 do godz. 14:00,

wtorek – piątek, od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Jednocześnie prosimy wszystkich interesantów o stosowanie się do obowiązujących zasad dotyczących bezpieczeństwa (zakładanie maseczek, dezynfekcję rąk przy wejściu do urzędu). Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba.