Czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Bobrowice

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice dołączyła do grona gmin,  na terenie których powstała sieć czujników jakości powietrza. Czujniki zamontowane zostały w 2 lokalizacjach rozproszonych po całej gminie.

Czujniki mają za zadanie mierzyć aktualny poziom zapylenia pyłami PM1, PM2.5, PM10, ciśnienie, temperaturę i wilgotność powietrza. Dzięki czytelnym infografikom mieszkańcy na bieżąco sprawdzą stan powietrza w pobliżu swojego domu, pracy czy szkoły.

Pamiętajmy jednak, że prezentowane dane pomiarowe mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny.

Przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji dotyczących oceny jakości powietrza sporządzanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze oraz odwiedzenie strony  internetowej  www.naszepowietrze.pl  

Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie powietrza w Państwa okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawieszonychPM1, PM2,5 oraz PM10 – w aplikacji można sprawdzić aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w telefonie lokalizacji. Ponadto pozwala na wyszukanie i dodanie dowolnej miejscowości w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub GIOŚ.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że zakup i montaż czujników to część długofalowych działań władz zmierzających do zachowania czystości powietrza w naszej gminie.

Zróbmy wszystko, aby nasze czujniki przez okrągły rok świeciły tylko na zielono!

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bobrowice.pl bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 15 października 2021r. na załączonym formularzu.

Termin rozpoczęcia konsultacji  7 październik 2021r.

Termin zakończenia konsultacji  15 październik 2021r.

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

Uchwała

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2022rok

SZCZEPIMY SIĘ!

 OgłoszenieSzanowni Państwo !

Informujemy, że dnia  23 i 24.09.2021r. przy współpracy z Ośrodkiem Zdrowia ,,BOBROMED’’ proponujemy osobom powyżej 16 roku życia możliwość  szczepienia przeciw  COVID-19 w miejscu Państwa zamieszkania. Dostępna będzie jednodawkowa szczepionka firmy Johnson & Johnson
i
dwudawkowaszczepionka firmy Pfizer.
 
Zachęcamy wszystkie osoby, które wyrażają chęć zaszczepienia się do kontaktu telefonicznego pod
nr telefonów:
1. 68 391 32 90 w godzinach od 7.00- 15.00 od pon. do piątku
2. 533490108 w godzinach od 7.00 do 19.00 od pon. do piątku
 
Gminny Koordynator ds. szczepień
Marta Głowacka-Piosik

INFORMACJA

 Ogłoszenie

dot. komunikacji autobusowej  Dychów- Lubsko

Od dnia 14 września 2021r. /wtorek/

PKS Zielona Góra Sp. z o.o. połączenie autobusowe z Dychowa do Lubska

– zmiana godzin odjazdu!

W celu zmniejszenia czasu oczekiwania na zajęcia lekcyjne uczniów uczęszczających do szkół w Lubsku kurs autobusu będzie rozpoczynany z Dychowa o godzinie 6.30 /dotychczas było o 5.40/.

Czas odjazdu z kolejnych miejscowości zostanie zmieniony, opóźniony.

Dojazd autobusu do Lubska o godzinie 7.30.

INFORMACJA

 Ogłoszenie

dot. komunikacji autobusowej

Od dnia 1 września 2021r.

Przejazdy uczniów z terenu Gminy Bobrowice do szkół podstawowych i przedszkoli odbywają się podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, zgodnie z potrzebami placówek oświatowych.

Połączenie Krosno Odrzańskie przez Bobrowice i przez Trzebule do Zielonej Góry jest realizowane tak jak było dotychczas (godziny odjazdu rano i powrotu bez zmian).

Połączenie na trasie Bobrowice-Lubsko-Bobrowice nie zostało uruchomione przez przewoźnika, jak tłumaczy, ze względu na wysoki koszt utrzymania linii  i bardzo niską frekwencję pasażerów. Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny zajmujący się sprawami transportu zbiorowego na terenie Powiatu Krośnieńskiego prowadzi rozmowy nad przywróceniem połączenia z PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

Ankieta

 Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa na zlecenie powiatu
Krośnieńskiego realizuje „Diagnozę problemów społecznych”, na
potrzeby utworzenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Krośnieńskim”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie
ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów
dla naszego Powiatu, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi
borykają się mieszkańcy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają
możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu.
Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego,
komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają
dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka
pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

https://p-krosnienski-mie.webankieta.pl/