Komunikat dla przedsiębiorców prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

 Ogłoszenie

Przypominamy, że do 31 stycznia 2024 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2023 oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2024. Termin ten jest nieprzekraczalny, a jego uchybienie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej, której z kolei nie uiszczenie powoduje wygaszenie zezwoleń. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie
z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać, w trzech równych ratach, w ustawowych, nie przekraczalnych terminach:

  • • I rata do 31 stycznia,
  • • II rata do 31 maja,
  • • III rata do 30 września

danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia.

Jeśli zezwolenie traci ważność w danym roku kalendarzowym, to opłatę roczną za korzystanie
z zezwolenia należy wyliczyć w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Należy podkreślić, iż terminy opłat, zasady ich naliczania oraz pobierania są regulowane ustawowo.

Wyliczone opłaty można uiszczać dokonując przelewu na rachunek gminy: 58 9656 0008 0009 6552 2000 0002 w kasie Urzędu Gminy w Bobrowicach od poniedziałku do środy w godzinach 800 – 1400
lub kartą czwartek, piątek 8.00 -14.00.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Sylwią Kołodziej
nr telefonu: 68 391 92 23.

załącznik

OŚWIADCZENIE

Konkurs

 Ogłoszenie

WÓJT GMINY BOBROWICE Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2024

załączniku dostępne pod tym adresem

Informacja

 Ogłoszenie

W związku z planowanym wdrożeniem zmian w Systemie Rejestrów Państwowych, uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe wyłącznie do godziny 11:00.

Informacja

 Ogłoszenie

URZĄD GMINY BOBROWICE INFORMUJE , ŻE W DNIACH 27,28,29 GRUDNIA 2023R. KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA.