Flaga Narodowa

 Ogłoszenie

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy/miasta/powiatu do wywieszania flag narodowych w czasie zbliżających się świąt państwowych. Dodatkowo informujemy, że w tym roku w dniach od 2 do 3 maja prowadzona jest ogólnopolska akcja liczenia flag przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android. Aplikacja ta o nazwie MARKFLAG jest bezpłatna i udostępniona do pobrania w sklepie Google Play przez pracownika jednej z gmin. Formalnie nie jest to konkurs, nie ma nagród i wszyscy biorący w niej udział są zwycięzcami. Miło nam jednak będzie, jeśli nasza okolicy dobrze wypadnie w statystykach. System zgłoszeń jest anonimowy. Technicznie działanie aplikacji polega na tym, że rozpoznaje ona w kadrze aparatu flagę i tylko wtedy pozwala zrobić zdjęcie. Dodatkowo na podstawie wskazań GPS-a odnotowuje miejsce zrobienia tego zdjęcia. W kolejnym etapie można te dane lokalizacyjne wysłać na portal flagowy www.flaganarodowa.pl. Dla zachowania jak największej prywatności samo zdjęcie nie jest wysyłane, tylko i wyłącznie znacznik GPS. Nie zbierane są żadne dane osobowe, aplikacja nie wymaga karty SIM w aparacie. Co więcej identyfikacja odbywa się bez konieczności posiadania internetu. Tylko wysyłka znaczników GPS wymaga dostępu, ale można to zrobić później, niekoniecznie podczas rejestracji flagi.

Szacowanie szkód łowieckich

 Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia
22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Bobrowice informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.
Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:
  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Bobrowice – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Bobrowice, pokój nr 10, P. Beata Mołczan, telefon 68 391 92 28, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowice www.bip.bobrowice.pl

Agro-Market24

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy o nowoczesnej giełdzie Agro-Market24, skierowanej głównie do rolników i sadowników. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych klientów na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 

Bezpośredni kontakt między producentami rolnymi, a odbiorcami pozwala rolnikom sprzedawać w wyższych cenach niż dotychczas, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na   ogłoszenia rolnicze sprzedam – kupię Agro-Market24 .

GOK

 Ogłoszenie

Zajęcia w Świetlicy

 
Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Godzina : 10.00-11.00

sprawy organizacyjne świetlicy

 

 

 

 

Godzina 15.30 -18.00

 

prace plastyczne na konkurs ogólnopolski

 

Godzina 18.00-19.30

zajęcia z JOGI (duża sala/ 15zł/1,5 h)

 

Godzina 17.00-19.30

język angielski grupa A1 (mała sala/zapisane osoby)

 

Godzina 20.30- 21.30

Fitness-Dance(dla chętnych 15zł/h)

Godzina: 10.00 – 11.00

 

sprawy organizacyjne

świetlicy

 

 

 

Godzina: 15.30 – 18.00

 

zajęcia plastyczne dla dzieci

w wieku 7-12 lat

 

 

 

 

Godzina 18.00-20.30

język angielski grupa A0

(mała sala/zapisane osoby)

Godzina:10.00 – 11.00

 

sprawy organizacyjne świetlicy

 

 

 

Godzina: 15.30- 16.30

zajęcia plstyczne dla dzieci

 

Godzina 16.30- 18.00

zajęcia czytelnicze dla dzieci .czytamy ulubione książki

 

Godzina 16.45-17.45

Fitness-Dance

(dla wszystkich chętnych 15zł/h

 

Godzina 17.00-19.30

język angielski grupa A1

(małą sala/zapisane osoby)

Godzina: 10.00- 11.00

 

sprawy organizacyjne

świetlicy

 

 

 

Godzina 15.30-16.30

quizy i krzyżówki

(tworzymy swoją grę planszową)

 

Godzina 16.30 – 18.00

gry stolikowe

 

 

Godzina 18.00-20.30

język angielski grupa A0 (mała sala/zapisane osoby)

Godzina: 10.00-11.00

 

sprawy orgazizacyjne

świetlicy

 

 

Godzina 15.30- 18.45

zajęcia plastyczne dla dzieci „ dlaczego powinniśmy dbać o przyrodę”

 

godzina 18.45-19.30

zajęcia taneczne dla dzieci

grupa przedszkolna

grupa szkolna klasy I-IV

(dla wszystkich chętnych)

 

Godzina 19.30-20.15

zajęcia taneczne dla młodzieży

(dla wszystkich chętnych)