Informacja

 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pomoc administracyjna

Wójt Gminy Bobrowice informuje o naborze na wolne stanowisko pracy

w wymiarze pełnego etatu pomocy administracyjnej.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowice

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice.

Termin składania ofert do dnia 21.02.2023 r. do godziny 15:00.

S-A-M

 Ogłoszenie

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 3 lat

 • Chcesz rozpocząć samodzielne życie po zakończeniu edukacji?
 • Jesteś absolwentem szkoły, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
 • Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz?

Jeśli tak, dowiedz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu
Mieszkanie dla Absolwenta.

Na czym polega dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich kosztów wymienionych w umowie wynajmu mieszkania lub domu.

Kto może je otrzymać?

Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, szkoły wyższej, ukończonej 3 lata przed złożeniem wniosku, jeśli:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu słuchu;
 • złoży oświadczenie o niezamieszkiwaniu w miejscowości pracy;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętej pracy.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się za pomocą wózka inwalidzkiego.

 • w ciągu 1 roku – 100% kosztów najmu;
 • w ciągu 2 roku – 70% kosztów najmu;
 • w ciągu 3 roku – 40% kosztów najmu.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi Ci pomoc ze środków PFRON.

Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023 roku.

Więcej informacji na temat programu

Szczegółowe informacje są udzielane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) w województwie lubuskim lub Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze (tel. 68 422 78 07, 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl).

OPŁATY

 Ogłoszenie

 ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI OD 01.02.2023r.!!!

 Zgromadzenie MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” na podstawie § 2 uchwały nr 1/2023 z dnia 16.01.2023r. w sprawie wyboru metody oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, zawiadamia o zmianie wysokości opłaty.

Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od 01.02.2023r. wynosi 39,00 zł od osoby za każdy miesiąc.

Zniżka za kompostownie bioodpadów od 01.02.2023r. wynosi 5,00 zł (liczona od nieruchomości za miesiąc). 

HARMONOGRAM

Rekrutacja

 Ogłoszenie

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Bobrowice informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku szkolnym 2023/2024, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

 • do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa: uchwała  Nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których  Gmina Bobrowice jest organem prowadzącymtreść uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 8/23 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 20 stycznia 2023 r. – treść zarządzenia PDF

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowice.

Zarządzenie Nr 9/23 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 20 stycznia 2023 r. – treść zarządzenia PDF

Komunikacja autobusowa w czasie ferii zimowych

 Ogłoszenie

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że w trakcie ferii szkolnych:
– od dnia 30.01-3.02.23r. będzie kursował autobus PKS – odjazd z Wełmic o godz. 9.00 przez Dęby, Dachów, Barłogi do szkoły w Bobrowicach (powrót o godz. 12.30)
– od 30.01-10.01.23r. – autobus Aviator -kursy według rozkładu jazdy (uczniowie szkół podstawowych z Bobrowic i Dychowa oraz uczniowie szkół średnich z Krosna Odrz. przejazd bezpłatny na podstawie legitymacji szkolnej)

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

 Ogłoszenie

Wraz z nowym rokiem 2023, w Świebodzinie, w województwie lubuskim, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji „Pomost” rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia i Testów (w skrócie OWiT), finansowany w całości ze środków PFRON. To nowa i jedyna taka placówka w województwie lubuskim.

Na działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie PFRON przeznaczył dotychczas 557 455,50 zł, a całość wsparcia wyniesie ponad 1 milion złotych (dokładnie 1 085 399,00 zł).

OWiT w Świebodzinie oferuje bezpłatnie niepełnosprawnym mieszkańcom województwa lubuskiego:

 • udostępnianie sprzętu asystującego w życiu codziennym osób niepełnosprawnych,
 • konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością,
 • porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację,
 • instruktaż dotyczący możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

 Skontaktuj się z OWIT w Świebodzinie!

Telefonicznie i mailowo: poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00

Bezpośrednio w siedzibie OWiT: poniedziałek-czwartek od 15.00 do 18.00

Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Okrężna 3

Telefon kontaktowy: 690 357 002

e-mail: owit@naszpomost.pl

strona internetowa: www.naszpomost.pl

facebook: Lubuski OWiT Świebodzin