Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze dla organizacji pozarządowych” – Bobrowice, 15.12.2021 r.

 Ogłoszenie

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 15 grudnia 2021 r. w Bobrowicach.

O spotkaniu

Podczas spotkania:

 • omówimy możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych;
 • przedstawimy warunki przyznania wsparcia,
 • wskażemy dokumenty, strony internetowe oraz podmioty, które oferują unijne dofinansowanie oraz krajowe środki;
 • poinformujemy o otwartych konkursach ofert Samorządu Województwa Lubuskiego w 2022 r. w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie;
 • omówimy m.in.: harmonogram, wzór wypełniania oferty, najczęstsze błędy
  i generator wniosków.

Dla kogo

Spotkanie kierujemy do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego.

Kiedy i gdzie

 • w środę 15 grudnia 2021 r. od 12:00 do 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bobrowicach, Bobrowice 71, 66-627 Bobrowice.

Jak się zgłosić

 • Wypełnij formularz w okienku powyżej „weź udział”.
 • Na zgłoszenia czekamy do 14 grudnia 2021 r.

Ważne!

 • Jeśli masz pytania w sprawie spotkania, zadzwoń: 68 4565 454.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Bogusław Zaraza z Departamentu Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku
  z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

PEFRON

 Ogłoszenie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od 1 września 2021 r.
w siedzibie Oddziału przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Zielonej Górze działa
Centrum informacyjno-doradcze (CIDON) dla osób z niepełnosprawnością.

CIDON świadczy kompleksowe usługi informacyjne i doradcze m. in. o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, w sprawach dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i wiele innych.

CIDON świadczy również:

 • wsparcie w wypełnianiu dokumentów wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
 • pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji,
 • weryfikacja sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby.

Więcej informacji na stronie www.cidon.pfron.org.pl  

Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że 19 listopada (piątek) 2021 r. Urząd Gminy Bobrowice będzie czynny do godziny 13:00.

Informacja

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że 12 listopada (piątek) 2021 r. Urząd Gminy Bobrowice będzie nieczynny.

11 listopada

 Ogłoszenie

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 r. i zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej w dniu 22 lipca 1945 r. Przywrócono je ustawą w 1989 r. 11 listopada 1918 r. to także data zakończenia I wojny światowej

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Centrum Aktywnego Seniora Gminy Bobrowice. Rodzaj zadania: wspieranie aktywizacji osób starszych.

Tytuł zadania publicznego: „Seniorzy-Seniorom”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 5 listopada 2021r. do 12 listopada 2021r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowice

                                                                                                /-/ Wojciech Wąchała

OFERTA