Rozbudowujemy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną gminy

 Bieżące inwestycje

Na stadionie w Bobrowicach została zakończona inwestycja – budowa wiaty. Poprzednia wiata służyła wiele lat, ale lata robią swoje i najlepszym wyjściem było postawienie nowej wiaty. Koszt wiaty to 50.000 złotych. Inwestycja ta była realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 85% naszych nakładów z programu „Ryby”. Kwota, którą otrzymamy z powrotem to 42.500 złotych.

Bobrowice – wiata
Bobrowice – wiata

Na boisku sportowym w Dębach postawiono nową wiatę, na którą pozyskano środki unijne z programu „Ryby”. Ta wiata również jest z dofinansowaniem 85%. Koszt wiaty to 14.000 zł. Zwrot zainwestowanych pieniędzy będzie wynosił 11.900 zł.

Dęby – wiata
Dęby – wiata

W Dychowie na budynku szatni wykonano dach oraz nowe toalety. Inwestycja ta, która trwała 3 lata została zrealizowana i obecnie można w pełni z niej korzystać. Na tą inwestycję również złożyliśmy wniosek o środki unijne i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% z Programu Lokalnej Grupy Działania. Koszt inwestycji to 45.000 zł. Zwrot do gminy po rozliczeniach to 36.000 złotych.

20130925123011_szatniad
Dychów – szatnia

W tym roku w miejscowościach Dęby i Janiszowice zainstalowano urządzenie dwufunkcyjne – siłownie na zewnątrz. W roku ubiegłym takie siłownie ustawiono w Dychowie i Bobrowicach. Jest to jedna z możliwości podniesienia swojej kondycji fizycznej na świeżym powietrzu.

Siłownie – Dęby i Janiszowice
Siłownie – Dęby i Janiszowice

Ogrodzono w tym roku kolejne dwa place zabaw w Chojnowie i Dachowie. Na 14 postawionych placów zabaw do ogrodzenia pozostały jeszcze trzy. Takie wymogi stawia sanepid. Oczywiście względy bezpieczeństwa są bardzo ważne, bo najważniejsza jest dobra zabawa dzieci i ich bezpieczeństwo.

Chojnów, Dachów – ogrodzenia
Chojnów, Dachów – ogrodzenia

Wiaty ukończone

Share Button