Remontujemy drogi gminne i kładziemy chodniki

 Bieżące inwestycje

Bobrowicach został wykonany remont nawierzchni drogi gminnej na działce nr 714/3 poprzez utwardzenie tłuczniem. Jest to droga koło domków nadleśnictwa. Jest to pierwszy etap remontu tej drogi. W następnym etapie zostanie położony dywanik asfaltowy.

Bobrowicach wykonano cztery odwierty geotechniczne na drodze gminnej o nr 725/13. Dokumentacja uzyskana z tych prac pozwoli na ustalenie zakresu robót przy zaplanowanym remoncie tej drogi.

Janiszowicach wykonano remont drogi na odcinku około 100 metrów bieżących. W przyszłości po uleżeniu się podkładu zostanie położony dywanik asfaltowy. Potrzeby remontu i wykonywanie nowych nawierzchni dróg są duże i sukcesywnie wykonywane.

Chromowie wykonano remont drogi gminnej poprzez jej poszerzenie. Jest to droga dojazdowa do pól.

Dychowie została wykonana i odebrana inwestycja, polegająca na wykonaniu chodnika i drogi na boisko sportowe. Inwestycja została zrealizowana z 85% dofinansowaniem z programu „Ryby”. Koszt tych prac to 165.000 zł. Zwrot otrzymamy w wysokości 140.250 złotych.

 

Dychów – droga na boisko
Dychów – droga na boisko

Dychowie przy głównej drodze (powiatowej) przebiegającej przez miejscowość budowany jest chodnik. Dzięki oczekiwanej od wielu lat inwestycji poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców w miejscu, gdzie jest duże natężenie ruchu samochodowego. Dokumentację budowlaną dostarczyło starostwo powiatowe, a materiały i roboty budowlane sfinansowała Gmina Bobrowice.

 

Dychów – chodnik
Dychów – chodnik

Bronkowie zakończono układanie chodnika. W tym roku wykonano 116 metrów i jest to ostatni etap układania chodnika na tej drodze. Chodnik podnosi estetykę i wygodę dla mieszkańców. Chodnik ten wykonano z dofinansowaniem środków unijnych z programu „Ryby”. Dofinansowanie to 85% inwestycji. W przyszłym roku na tej drodze zostanie położony dywanik asfaltowy tworząc w ten sposób całość.

 

Bronków – chodnik
Bronków – chodnik

W ramach środków z funduszu sołeckiego położono 115 metrów chodnika w Dychowie i 77 metrów w Kukadle.

Dychów – chodnik
Dychów – chodnik
Dychów – chodnik
Dychów – chodnik

Nowe drogi asfaltowe w gminie. W miejscowościach Janiszowice , Bobrowice i Bronków drogi gminne  pokryte w poprzednim roku kruszywem otrzymały w 2014r. nową nawierzchnię asfaltową. Wartość robót budowalnych to ponad 540.000zł brutto. Asfalt położono na następujących drogach gminnych: w Janiszowicach droga w kierunku na Strużkę, w  Bobrowicach drogi przy posterunku policji i droga do ośrodka zdrowia z kierunku Dychowa, w Bronkowie droga od krzyża w kierunku na Bronkówek.

W Janiszowicach przed cmentarzem komunalnym wykonano parking dla samochodów.

Share Button