Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dychowie.

 Bieżące inwestycje

Trwają prace przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Dychowie. Jest to inwestycja konieczna aby w dalszym ciągu ścieki mogły być odbierane zarówno z Dychowa jak i Bobrowic. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2021.

Share Button