„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”

 Ogłoszenie

„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”

 

Serdecznie Zaprasza

 

Mieszkańców Gminy Bobrowice

na otwarte spotkanie konsultacyjne na rzecz przygotowania

Lokalnej Strategii Rozwoju

stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”

na lata 2014-2020.

 Chcemy poznać Państwa cenne uwagi i opinie w procesie wyznaczania kierunków rozwoju Waszej Gminy oraz całego obszaru LGD.

Tematem przewodnim będzie diagnoza obszaru, analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR oraz zebranie uwag od uczestników.

Termin spotkania: 30 września 2015r., godz. 13:00.          

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Bobrowicach.

Program Spotkania

 

  1. Rejestracja uczestników spotkania.
  2. Przedstawienie programu i tematyki spotkania.
  3. Poszukiwanie cech wspólnych obszaru LGD.
  4. Identyfikacja problemów, potrzeb, zasobów i potencjałów.
  5. Przeprowadzenie analizy SWOT.
  6. Przerwa
  7. Tworzenie drzew problemów dla wybranych aspektów i przekształcanie ich w strukturę celów.
  8. Rejestracja pomysłów na operacje do realizacji w ramach LSR.
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie spotkania.
Share Button