Ogłoszenie o naborze

 Ogłoszenie

Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje w zakresie:

 

  1. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
  • Limit dostępnych środków: 407.381,32 zł  (w tym: sektor publiczny: 407.381,32 zł; sektor gospodarczy i sektor społeczny: 0,00 zł);

 

Termin składania wniosków:

od 12.05.2014 r. do 10.06.2014 r.,

 

Miejsce i tryb składania wniosków:

Bezpośrednio w siedzibie Biurze Krośnieńsko-Gubińskiej Grupy Rybackiej, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 66-600 Krosno Odrzańskie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 10.06.2014 r.
o godzinie 15.00.

 

Szczegółowe informacje:

dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz
z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji do realizacji, dostępne są w siedzibie biura Lokalnej Grupy Rybackiej Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka oraz na stronie internetowej: www.kggr.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: www.ryby.lubuskie.pl

 

Dodatkowe informacje:

można uzyskać od pracowników biura LGR: nr tel. (68) 359 86 90 wew. 32,
e-mail:biuro@kggr.pl.

 

W ramach naboru KGGR wybierze operacje do wysokości 120% limitu, który został podany
w ogłoszonej informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

 

 

Share Button