Zaproszenie do składania ofert

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2016. Więcej informacji na www.bip.bobrowice.pl

Share Button