Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w OWP w Gminie Bobrowice

 Ogłoszenie

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobrowice uzyskała dofinansowanie

dla  projektu pt.:

„Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w OWP w Gminie Bobrowice”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 90 dzieci w wieku przedszkolnym (30 w Dychowie i 60 w Bobrowicach), doskonalenie kompetencji 2 nauczycieli w OWP przez udział w kursach oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych w okresie 01.08.2022-30.06.2023.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Rozszerzenie oferty Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach o zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne niezbędne na rynku pracy w okresie 01.08.2022-30.06.2023
  2. Rozszerzenie oferty Przedszkola Samorządowego w Dychowie o zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne niezbędne na rynku pracy w okresie 01.08.2022-30.06.2023
  3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP w Gminie Bobrowice w okresie 01.09.2022-30.06.2023
  4. Wyjazdy edukacyjne kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy w Przedszkolu Samorządowym w Bobrowicach w okresie 01.09.2022-30.06.2023
  5. Wyjazdy edukacyjne kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy w Przedszkolu Samorządowym w Dychowie w okresie 01.09.2022-30.06.2023

Wartość projektu: 122 087,50

Dofinansowanie projektu z UE: 103 774,37

Share Button