Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. Podsumowanie programów w Gminie Bobrowice

 Ogłoszenie

Gmina Bobrowice pozyskała laptopy z rządowego programu „Zdalna Szkoła” oraz “Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łącznie z dwóch programów rządowych udało się pozyskać 66.600,00 zł i zakupić 19 laptopów. „Zdalna Szkoła” – 35.100,00zł  zakupiono 10 laptopów oraz „Zdalna Szkoła +” – 31.500,00 zł zakupiono 9 laptopów, które ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji jak również będą pomocne uczniom w szkole. Zakupione laptopy przekazano do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach oraz do Szkoły Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie.

Share Button