INFORMACJA

 Ogłoszenie

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobrowice uzyskała dofinansowanie

dla  projektu pt.:

„Utworzenie  nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Bobrowice”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w OWP w Gminie Bobrowice w województwie lubuskim w okresie 01.09.2021 – 31.08.2022 poprzez utworzenie 21 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Bobrowicach oraz ich bieżące funkcjonowanie.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie 21 miejsc edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Bobrowicach w okresie 01.09.2021-31.08.2022
  2. Bieżące funkcjonowanie 21 miejsc edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Bobrowicach w okresie 01.09.2021-31.08.2022

Wartość projektu: 281 802,01

Dofinansowanie projektu z UE: 239 531,70

Share Button