Zakaz palenia tytoniu

 Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim  informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r.  poz.  298  oraz  z  2016 r.  poz.  960, 1331),  mówiącej   m. in. o zakazie   używania  e-papierosów w:  przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, uczelniach wyższych, zakładach pracy, obiektach kultury i wypoczynku, lokalach gastronomiczno – rozrywkowych, obiektach służących obsłudze podróżnych, pomieszczeniach obiektów sportowych i innych pomieszczeniach użytku publicznego, Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia, który przesyłam Państwu w załączeniu.

 

Share Button