Informacja dotycząca wymiaru podatku od nieruchomości

 Ogłoszenie

W związku z napływającymi pytaniami odnośnie wzrostu wysokości podatku, Urząd Gminy Bobrowice uprzejmie informuje, że w ostatnich latach nie było zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Od 2021 roku obowiązują te same stawki podatku określone w uchwale Nr XII/167/20 Rady Gminy Bobrowice z dnia 1 października 2020 roku.

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości w 2024 roku wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 

Share Button