Konkurs na przeprowadzenie szkolenia

 Ogłoszenie

Konkurs na przeprowadzenie szkolenia

Gmina Bobrowice w ramach realizacji zadania pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na przeprowadzenie szkolenia z zakresu remontowo-budowlanego.
Szkolenie ma obejmować zakres planowanych robót remontowo-budowlanych, m.in.. demontaż i montaż okien, drzwi, tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, kładzenie glazury, montaż sanitariatów i inne. Szkolenie ma być przeprowadzone w Urzędzie Gminy Bobrowice (66-627 Bobrowice 131) i ma obejmować 24 godziny zegarowe (w systemie 3 dni po 8 godzin).
Uczestnicy mają otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenie.
Ofertę przeprowadzenia szkolenia należy złożyć do dnia 27.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice 131 , pokój nr 4
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Koordynatorzy  Programu
Jolanta Szuplak
Milena Karczewska

Share Button