Ogłoszenie zajęć komputerowych

 Ogłoszenie, Ośrodek Pomocy Społecznej

Bez tytułu

 

 

OGŁOSZENIE :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach w ramach realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt:” Program aktywizacji bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Bobrowice „,
1/ Poszukuje osoby, która będzie zatrudniona na umowę zlecenie , w celu przeprowadzenia zajęć . z 14 osobowa grupą
( w ilości 3 dni x 8 godzin)
Osoba powinna posiadać wiedzę wszechstronną informatyczną , oraz umiejętność przekazania tej wiedzy grupie.
Osoby chętne , powinny zgłaszać się telefonicznie bądź osobiście do Kierownika Projektu : Jolanta Szuplak , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, telefonicznie 68 3913290. Oferty można składać również droga pocztowa lub mailową. Adres : Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, mail: ops@bobrowice.pl
W ofercie wymagana kwota stawki za godzinę zajęć (brutto)
Mile widziana praca na stanowisku informatyka , doświadczenie w prowadzeniu warsztatów komputerowych.
Zgłoszenie aktualne do dnia 30. 09.2014r do godziny 14.00

Kierownik Projektu
Jolanta Szuplak

Share Button