Gmina Bobrowice poszukuję Instruktora ds. remontowo-budowlanych

 Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Bobrowice w ramach realizacji zadania pod tytułem „Gminne Programy Aktywizacji   Społeczno-Zawodowej na rzecz Budownictwa Socjalnego Edycja 2014”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na:

Instruktora  ds. remontowo-budowlanych

Wymagania:

-umiejętność wykonywania wszelkich prac budowlanych, w szczególności:  szpachlowanie, wymiana okien, montaż drzwi, kładzenie glazury itp,

– posiadanie daru przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia innym ( w zakresie wykonywania w./w prac)

– umiejętność kierowania grupą ( 6 osób)

Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu tych prac.

Praca będzie wykonywana  na umowę zlecenie od dnia  01.04.2015r do dnia 30 września 2015r.

Dokumenty aplikacyjne  należy składać do dnia  05.03.2015r  w siedzibie Urzędy  Gminy Bobrowice 131, pokój nr  5
W przypadku aplikacji przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

                                                                                       Koordynatorzy Programu
Jolanta  Szuplak
Milena  Karczewska

Share Button