Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet „Bronkowianki”. Rodzaj zadania: wspieranie aktywizacji osób starszych.Tytuł zadania publicznego: „Poznajemy historię i kulturę Dolnego Śląska”.Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie  od 1 października 2019r. do 7 października 2019r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: archiwum@bobrowice.pl.                                                                                                 Wójt Gminy Bobrowice    /-/ Wojciech Wąchała

PROJEKT

FORMULARZ

Share Button