WÓJT GMINY BOBROWICE Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2021

 Ogłoszenie

Ogłoszenie

Oferta realizacja zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Share Button