WÓJT GMINY BOBROWICE Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2020

 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Share Button