WÓJT GMINY BOBROWICE

 Ogłoszenie

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2019

OGŁOSZENIE

Share Button