Centrum Edukacji zaprasza na kurs

 Ogłoszenie

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na

kolejną edycję

ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które

prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnejświadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne

przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym:

zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.

Termin kursu: 2 marca – 29 czerwca 2014 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej:

zajęcia w soboty i niedziele

2 razy w miesiącu

Koszt: 1700 zł z możliwością wpłaty w 3 ratach

/udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. (22) 517 77 40 lub 602 232 879

fax (22) 517 77 39

e-mail manager@szkolenia-manager.pl

NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

W ZAWODZIE ROLNIK

/kurs w formie zaocznej/

Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej.

/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie

/potwierdzone podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły,

ośrodka szkoleniowego.

/Dz.U. 83 z 2007 r./

Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.

Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością

godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to

400 godz./.

Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs /oraz

przystąpić do egzaminu/ w zakresie minimum 1 kwalifikacji.

Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku

kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły minimum gimnazjum. Ale uzyskanie kwalifikacji tą

drogą jest oczywiście możliwe dla osób z wykształceniem średnim, czy wyższym.

Share Button