Informacja

 Ogłoszenie

Na stronie Gminy pojawiły się nowe konsultacje społeczne.

Dostępne w zakładce URZĄD zachęcamy do wzięcia udziału.

WÓJT GMINY BOBROWICE

 Ogłoszenie

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2019

OGŁOSZENIE