WAŻNIEJSZE INWESTYCJE GMINNE 2007-2018

 Ogłoszenie

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE GMINNE 2007-2018

 

Drogi, chodniki, oświetlenie

1. Przebudowa drogi w miejscowości Dachów – obok świetlicy wiejskiej – pokrycie nawierzchnią asfaltową (2018r.)
2.Przebudowa drogi w miejscowości Dychów – w kierunku na ogródki działkowe – nawierzchnia asfaltowa (2018r.)
3. Remont drogi gruntowej dz. 758 Bobrowice– za boiskiem sportowym, droga dojazdowa do gruntów rolnych – nawierzchnia z kruszywa (2018r.)
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,350km w Bobrowicach  – nawierzchnia asfaltowa za tzw. domkami nauczycielskimi (2018r.)
5. Remont drogi gminnej w centrum miejscowości Wełmice –etap I od boiska sportowego do sklepu – nawierzchnia asfaltowa (2017r.)
6. Kompleksowa przebudowa dróg w miejscowości Bobrowice w dwóch etapach z chodnikiem – nawierzchnia z kostki polbruk – okolice szkoły – skwerku z placem zabaw– połączenie z drogą powiatową przy szkole i kościele (2015r. i 2017r.)
7. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów dz.267  – droga asfaltowa obok automatycznej stacji uzdatniania wody (2016r.)
8. Przebudowa drogi w miejscowości Przychów– w centrum miejscowości – nawierzchnia asfaltowa (2016)
9. Przebudowa drogi w miejscowości Bronków  – droga asfaltowa – od drogi powiatowej dalej w kierunku jeziora i plaży (2016)
10. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów dz.273za przyszkolnym placem zabaw (2016)
11. Remont drogi gminnej w miejscowości Dęby – (realizacja etapami w 2014r., 2015r., 2016r.) – nawierzchnia z kruszywa
12. Przebudowa drogi w miejscowości Kukadło  wraz z chodnikiem – nawierzchnia z kostki polbruk (2015r.)
13. Przebudowa drogi w miejscowości Dychów z chodnikem (2013r.)do boiska sportowego – nawierzchnia asfaltowa
14. Remont drogi gruntowej dz. 726 Bobrowice (2008r.) – do gruntów rolnych
15. Remont drogi gruntowej nr dz. 100/3, 173 Strużka (2008r.) – do gruntów rolnych
16. Remont drogi gruntowej nr dz. 249, 250, 252 Janiszowice (2008r.)  – do gruntów rolnych
17. Remont drogi gruntowej nr dz. 251,255 Janiszowice (2009r.) – do gruntów rolnych
18. Remont drogi gruntowe dz. nr 249, 259, 281 Wełmice (2009r.) – do gruntów rolnych
19. Przebudowa drogi w Dychowie – od krzyża do „małych bloków”(2011r.) – nawierzchnia asfaltowa
20. Budowa chodników w miejscowościach: Dychów, Bobrowice, Bronków, Chromów , Brzezinka, Barłogi
21. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bobrowice, Bronków, Tarnawa Krośnieńska, Kołatka, Dachów, Janiszowice, Dychów, Barłogi, Przychów (2012-2015r.), na bieżąco pojedyncze punkty

 

 

Budowa, remonty świetlic wiejskich, remonty budynków

1. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowicach  (2016-2017r.)
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Dychowie wraz z kręgielnią (2018)
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Dębach – (2017r.)
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Barłogach (2015)
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie (2012-2013)
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie (2010-2011r.)
7. Remont dachu oraz odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie. 2012-2015
8. Przebudowa pomieszczenia użytkowego na pomieszczenia sanitarne w świetlicy wiejskiej w Wełmicach (2013-2015)
9. Wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Janiszowicach (2014-2015)
10. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bronkowie (2009-2011)kapitalny remont budynku, – etapami – wymiana dachu (2009r.), prace wewnątrz (2010r.)
11. Remont ośrodka zdrowia w Bobrowicach – etapami – dach (2009r.), ocieplenie i elewacja (2010r.)
12. Remont budynku mieszkalnego w Wełmicach – wykonanie mieszkań w budynku po PGR (2008r.)
13. Apteka w Bobrowicach – dach i ociepelenie
14. Remont Urzędu Gminy w Bobrowicach – etapami – wewnątrz (2007r. i 2008r.), elewacja (2009r.)

 

Budowa wodociągów, modernizacje stacji uzdatniania wody

1. Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska (2009-2012)
2. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Przychowie (2011r.)
3. Przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie i budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Brzezinka (2013-2015)
4. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Chromów i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocinek (2014-2015)

 

Szkoły, oświata

1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach (2013r -2014.)
2. Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bobrowicach (2011r.-2012)
3. Remont przedszkola w Dychowie – etapami – dach 2010r, wewnątrz (2011r.), ocieplenie i elewacja (2012r.)
4. Remont przedszkola w Bobrowicach – ocieplenie i elewacja (2010r.)
5. Remont szkoły w Dychowie – etapami – sanitariaty (2007r.), dach (2007r.), kuchnia (2008r.), elewacja (2009r.)

 

Straż pożarna, wozy bojowe, remizy, sprzęt

1. Nabycie pojazdu Land Rover Defender 110 PUTD5 dla straży pożarnej (2018r.)
2. Budowa najnowocześniejszej w Powiecie Krośnieńskim remizy OSP Bobrowice – dla OSP Bobrowice (2015-2016)
3. Zakup nowoczesnego strażackiego wozu bojowego dla OSP Bobrowice (2017r.)
4. Zakupy sprzętu, umundurowania i środków ochrony osobistej – dla strażaków OSP Bobrowice, OSP Bronków, OSP Strużka, OSP Wełmice (2009-2018)
5. Przebudowa, remont  budynku remizy OSP Bronków (2014r.)

 

Boiska, place zabaw, siłownie, wiaty

1. Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej w  Bronkowie, w Żarkowie, w Wełmicach, w Dębach, w Bobrowicach  (2012, 2013, 2014, 2015r.)
2. Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowości Bobrowice, Dęby i Dychów (2012-2014)
3. Budowa szatni na boisku w Dychowie – wykonanie konstrukcji dachu i dobudowa pomieszczeń WC (2013r.)
4. Modernizacja boiska do piłki nożnej na stadionie w Bobrowicach o nawierzchni trawiastej – z nawadnianiem automatycznym (2011r.)
5. Budowa boiska treningowego na stadionie w Bobrowicach wraz z oświetleniem
6. Wyposażenie placu zabaw w Janiszowicach oraz doposażenie  w Wełmicach, Przychowie i Żarkowie
7. Wyposażenie siłowni zewnętrznej  w Wełmicach

 

Share Button