Przebudowa drogi w Dychowie

 Ogłoszenie, Ukończone inwestycje

Gmina Bobrowice w 2018r. zleciła opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej dz.268 w Dychowie położonej miedzy budynkiem byłej poczty a szkołą. W 2019r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Wpłynęło aż 10 ofert. Przetarg wygrał „AŻUR” Krzysztof Sawicki z Gubina oferujący wykonanie zamówienia za kwotę 117.259,59zł brutto. Zgodnie z uzgodnieniami z mieszkańcami drogę wykonano z kostki polbruk. Wykonana droga ułatwia dojście do szkoły i do sklepu. Ułatwia poruszanie się pieszym, samochodom i rowerzystom.

Share Button