Susza

 OgłoszenieUrząd Gminy w Bobrowicach informuje, iż zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uległ przedłużeniu do dnia 15 października 2020 r. termin składania za pomocą aplikacji publicznej wniosku o szacowanie szkód
w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem suszy.
Szczegółowe informacje opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2 .
Share Button